Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kære forældre og ansatte på Marie Kruses Skole

Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 7. september 2020.

Som forældredrevet skole oplever medarbejdere og bestyrelse dagligt, hvordan I som forældre er engagerede i jeres børns skolegang helt fra 0. klasse til 3. g. Det nære samarbejde mellem forældre og skole er hele forudsætningen for, at vi kan drive en skole, hvor eleverne trives, dannes og udvikler sig fagligt.

Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Her vil I få lejlighed til at møde hele bestyrelsen samt skolens ledelse og deltage i en konstruktiv dialog med os om det, der samler os – nemlig vores børns uddannelse og dannelse.

Vi håber, der er nogle af jer forældre, der har lyst til at stille op som kandidat til bestyrelsen (se på næste side hvordan du stiller op).

Se nærmere i indkaldelsen i nedenstående link.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen på Marie Kruses Skole