Marie Kruses Skole ønsker at give de mest optimale forhold og udvikle den enkelte elevs potentiale

Skolens profil

Marie Kruses Skole blev grundlagt i 1869 som privat pigeskole i en 4-værelseslejlighed på Vesterbro i København. Ti år senere flytter skolen til Absalonsgade i samme bydel, og endnu ti år senere flytter Marie Kruses skole ind i nye lokaler på Frederiksberg. I 1965 åbnede skolen op for drenge, og i 1971 flyttede den til Farum i de nuværende bygninger.

Skolen er tosporet fra børnehaveklasse til 5. klasse og firesporet fra 6. til 9. klasse. Hvert år oprettes også en eller flere gymnasiumforberedende 10. klasser. Skoledagene starter med morgensang for børnehaveklasse til 6. klasse, hvilket er en rigtig dejlig måde at starte skoledagen på. Det giver følelsen af at indgå i fællesskabet, mens der bliver holdt fast i kendskabet til den danske sangskat.

Vi er en skole, der med stolthed profilerer os på en bred vifte af områder, som vi finder væsentlige. Det gælder blandt andet vores naturvidenskabelige fag, som har fordrende muligheder i vores science-bygning. Det gælder også vores fokus på udvikling og styrkelse af sprogfagene og de praktisk-musiske fag samt vores visionære sundhedspolitik.

Skolens værdigrundlag bygger i overskrifter på ”Faglighed, fordybelse og samarbejde”, ”Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet” og ”Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner.” De værdibaserede tanker har afsæt i dagligdagen, hvor vi profilerer os inden for hvert område.

Faglighed, fordybelse og samarbejde

 • Engagerede og kompetente lærere, som underviser i deres linjefag
 • Sikring af lærernes faglige og pædagogiske udvikling via fag-, klasse- og årgangsteam samt mulighed for videreuddannelse og sparring
 • Eleverne møder fagligt fokus og sikring af kerneområderne i fagene
 • Jævnlig evaluering af elevernes faglige udvikling via karakterbøger, test, årsprøver fra 4. klasse, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler og elevgennemgangsmøder
 • Tæt opfølgning af den enkelte elev mht. fagligt udbytte og elevens eget bidrag og aktivitetsniveau
 • Tilbud om specialundervisning til og med 7. klasse, hvor faglig støtte kan afhjælpe eventuelle behov
 • Tilbud om etablering af kontakt til lektiehjælp
 • Obligatorisk valgfagslinje i 7. og 8. klasse
 • Vi forventer, at der er styr og orden på lektier og materialer
 • Variation i arbejdsformer, der skal sikre elevernes udvikling i forhold til samarbejde, ansvarlighed og selvstændighed
 • Mulighed for gymnasiumforberedende 10. klasse med fokus på faglighed og studievaner

Omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet

 • Respektfuld adfærd
 • Et almindeligt dagligt fokus på den enkeltes trivsel samt fokus på fællesskabets trivsel og udvikling
 • Venskabsklasser
 • Uddannet skole-, trivsels- og legepatruljeelever
 • Uddannede ressourcer inden for AKT og konfliktmægling
 • Eksterne ressourcepersoner som SSP, sundhedsplejersker og skolepsykolog
 • Tæt opfølgning af den enkeltes trivsel både ved bekymring oplevet i skoleregi og ved henvendelse fra forældre
 • Forventninger om et tæt skole-hjem-samarbejde både på faglige og sociale områder
 • Fællestimearrangementer på tværs af årgangene
 • Tæt samarbejde med SFO/pædagoger

Udvikling og fornyelse med afsæt i traditioner

 • Fastholdelse af lejrskoler i 6., 8., 9. og 10. klasse med fokus på både sociale og faglige aspekter
 • Musical hvert andet år for 8. klasse til 3.g
 • Forårskoncert for børnehaveklasse til 6. klasse
 • Mulighed for tilmelding til stjernekor i 2. til 4. klasse uden for skoletid
 • Mulighed for tilmelding til musical for 5. til 6. klasse uden for skoletid
 • Årgangsfester med elevindflydelse på form og indhold
 • Mini-Café-Kruse for 8. til 9. klasse
 • Elevråd og forældreråd, som kan have indflydelse på udvikling og nytænkning

Vi er en skole med en interesseret, aktiv og imødekommende forældregruppe, og det er i dette tillidsfulde samarbejde, vi ønsker, at alle yder deres bedste. Som skole ønsker vi at give de mest optimale forhold ud fra skolens rammer og udvikle den enkelte elevs kompetencer og potentiale. Vi ønsker at leve op til vores motto: ”Ej at synes, men at være”.

Værdigrundlag