Elever på Marie Kruses Skole vil opleve at få karakterer for deres arbejde mange gange i løbet af skoletiden

Eksamen

I forbindelse med eksaminer og prøver er Marie Kruses Skole forpligtet til at gøre eleverne opmærksomme på en række forhold. Det gælder eksempelvis prøvernes mål og krav og andre formaliteter og praktikaliteter, som står nævnt i bekendtgørelsen for prøver og eksamen i menuen til højre.

Karakterer

Elever på Marie Kruses Skole vil opleve at få karakterer for deres arbejde mange gange i løbet af skoletiden. Hver karakter i 7-trinsskalaen har sin egen beskrivelse, som fremgår af folderen i menuen til højre. Karakternes beskrivelser bruges i alle fag og sammenhænge, når der skal gives karakterer.

I menuen til højre findes også karaktergennemsnit og -fordeling for skolens 8. og 9. klasser.