Eleverne på Marie Kruses Skole må i udgangspunktet ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden

Mobilpolitik

For 0. – 3. klasse

Marie Kruses skole fraråder, at elever i 0. – 3. klasse medbringer mobiltelefon i skole. Opstår der behov for at ringe, er det altid i samråd med en lærer eller en pædagog, og skolen eller SFO’ens telefon benyttes. Hvis en elev af særlige årsager medbringer en mobiltelefon, skal denne opbevares – lydløs eller slukket – i skoletasken, indtil eleven har fri fra skole/SFO. SFO’en har en særskilt mobiltelefonaftale gældende for de sidste måneder, hvor eleverne går i 3. klasse. Denne aftale er kun gældende i SFO’en.

For 4. – 9. klasse 

Eleverne på Marie Kruses Skole må i udgangspunktet ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden. Den enkelte lærer er tydelig i forhold til sine forventninger om, hvor mobilen er placeret i de enkelte lektioner og er den eneste beslutningsdygtige, i forhold til om mobiler kan anvendes til særlige aktiviteter.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon i timerne kan den blive inddraget og efterfølgende indleveret på skolens kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens afslutning. I de tilfælde kontaktes forældrene. Ovenstående er også gældende, hvis mobilen anvendes uhensigtsmæssigt i frikvarterer. Ved eventuelt gentagne tilfælde kan det aftales, at pågældende elev ikke må medbringe mobilen i skole for en periode.

Mobilen medbringes på eget ansvar, så skolen er ikke erstatningspligtig, hvis den går i stykker eller bortkommer i skoletiden. Forældres behov for eventuel kontakt til sit barn i skoletiden bør begrænses til det absolut nødvendige. Det anbefales, at der tages kontakt til skolens kontor, som kan være behjælpelig med at videregive besked til barnet. Skolen fraråder, at forældre sms’er eller ringer til deres børn i skoletiden. 

Ved skolens årgangsfester skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner ved ankomst og får den først retur ved festens afslutning.

Skolens mobilpolitik bliver revurderet hvert år.