Eleverne på Marie Kruses Skole må i udgangspunktet ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden.

It i undervisning og til eksamen

Det forventes, at elever fra 6. klasse medbringer egen bærbar pc i den daglige undervisning.

Ved såvel terminsprøver som eksamener og årsprøver i 8. – 10. klasse er det elevens eget ansvar at medbringe pc og printer. Skolen har tidligere været behjælpelig med at printe opgaver ved de skriftlige årsprøver og eksaminer. Det er dog efterhånden blevet en umulig opgave for eksamensvagterne både at sørge for indsamling af opgaver og samtidig stå for elevernes printning, da der ofte printes op til 50 opgaver på samme tid i et eksamenslokale.

Eleverne har oplevet stor, unødig spildtid under eksamen, da mange er i kø til samme printer, ligesom mange elever oplever, at deres pæne opgaveopsætning ændrer sig markant, da de sjældent sidder med samme version af Word eller Excel, som skolens computer indeholder. Endelig har vi oplevet flere gange, at eleverne efter eksamen har fået virus på deres egne computere fra USB-stik, der er blevet sendt frem og tilbage mellem mange computere i forbindelse med printning på fælles printer.

Skolen kan simpelt hen ikke acceptere så forstyrrende og tidsrøvende et element i slutfasen af opgaveskrivningen. I fremtiden vil skolen have en backup-printer udelukkende til at afhjælpe akut nedbrud af en printer under eksamen. Skulle man som elev ikke allerede nu have en printer til rådighed, vil det være et oplagt gaveønske til jul eller fødselsdag.

Mobilpolitik

For 0. – 3. klasse

Marie Kruses skole fraråder, at elever i 0. – 3. klasse medbringer mobiltelefon i skole. Opstår der behov for at ringe, er det altid i samråd med en lærer eller en pædagog, og skolen eller SFO’ens telefon benyttes. Hvis en elev af særlige årsager medbringer en mobiltelefon, skal denne opbevares – lydløs eller slukket – i skoletasken, indtil eleven har fri fra skole/SFO. SFO’en har en særskilt mobiltelefonaftale gældende for de sidste måneder, hvor eleverne går i 3. klasse. Denne aftale er kun gældende i SFO’en.

For 4. – 9. klasse 

Eleverne på Marie Kruses Skole må i udgangspunktet ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden. Den enkelte lærer er tydelig i forhold til sine forventninger om, hvor mobilen er placeret i de enkelte lektioner og er den eneste beslutningsdygtige, i forhold til om mobiler kan anvendes til særlige aktiviteter.

Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon i timerne kan den blive inddraget og efterfølgende indleveret på skolens kontor, hvor den kan afhentes ved skoledagens afslutning. I de tilfælde kontaktes forældrene. Ovenstående er også gældende, hvis mobilen anvendes uhensigtsmæssigt i frikvarterer. Ved eventuelt gentagne tilfælde kan det aftales, at pågældende elev ikke må medbringe mobilen i skole for en periode.

Mobilen medbringes på eget ansvar, så skolen er ikke erstatningspligtig, hvis den går i stykker eller bortkommer i skoletiden. Forældres behov for eventuel kontakt til sit barn i skoletiden bør begrænses til det absolut nødvendige. Det anbefales, at der tages kontakt til skolens kontor, som kan være behjælpelig med at videregive besked til barnet. Skolen fraråder, at forældre sms’er eller ringer til deres børn i skoletiden. 

Ved skolens årgangsfester skal eleverne aflevere deres mobiltelefoner ved ankomst og får den først retur ved festens afslutning.

Skolens mobilpolitik bliver revurderet hvert år.