Kruses Gymnasium er et privatgymnasium med tradition for en høj faglighed og et stærkt fællesskab blandt elever og lærere

Forældrebetaling

For skoleåret 2021/2022 er prisen 1670 kr. for både STX & HF.

Afgangsklasser vil også blive opkrævet skolepenge i juli måned.

Startgebyr og indbetaling

Ved optagelse betales et startgebyr svarende til én måneds skolepenge. Beløbet dækker de administrative omkostninger skolen har i forbindelse med optagelse af en ny elev og kan ikke refunderes, hvis man fortryder inden faktisk skolestart. Elever der starter direkte fra Marie Kruses Skoles 9. eller 10. klasse betaler ikke startgebyr.

For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn betales i 8 måneder (oktober, november, marts og april er betalingsfri). For 4. og følgende betales ingen skolepenge. Skolens administration fastsætter, hvilket barn der er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.

Betalingsservice

Indbetaling skal ske ved tilmelding af det fremsendte betalingskort til automatisk betaling via PBS. Såfremt betalingen ikke er tilmeldt Betalingsservice pålægges et gebyr på kr. 100 pr. faktura.

  • Skolens PBS-nummer: 02327317
  • Debitorgruppe: 00001
  • Kundenummer er kontonummer, som fremgår af opkrævningen

Ved tilmelding til elektronisk opkrævning fremgår PBS-oplysningerne desværre ikke af opkrævningen.

Friplads

Marie Kruses Skole og Kruses Gymnasium får tildelt midler til fripladser.

For at disse midler kan blive fordelt til de mest trængende forældre/elever, foregår ansøgning om friplads gennem skolens administration.

Der er mulighed for at søge tilskud til skolepenge under følgende forudsætninger:

  • Der skal normalt være tale om, at barnet, der ansøges for, har gået på skolen i et skoleår eller mere.
  • Tilskuddet til forældrebetalingen vil som udgangspunkt blive tildelt husstande, hvor den årlige personindkomst for forsørgerne er på ca. 275.000-300.000 kr. eller derunder afhængig af antallet af hjemmeboende børn.
  • I forbindelse med en pludseligt opstået social situation i familien, der kan nødvendiggøre tilskud. Det kan dreje som om pludselig sygdom, død, arbejdsløshed, skilsmisse eller andet.
  • For gymnasieelever over 18 år gælder, at de skal modtage stipendium fra Statens Uddannelsesstøtte (SU) for at være berettigede. Kruses Gymnasium tildeler fripladser baseret på SU-lister pr. april og oktober. Det er derfor ikke nødvendigt at ansøge, da hel eller delvis friplads tildeles elever, der får 90 procent eller mere af maksimal SU.

Ansøgning om friplads

Ansøgningsskemaer kan udleveres ved henvendelse til skolens kontor eller downloades fra denne side. Formularen skal printes ud og udfyldes i hånden.
Fristen for ansøgninger for gymnasieelever under 18 år (pr. 1. august) er 1. september. Ved en pludselig opstået social situation er der ingen ansøgningsfrist.
Ansøgningen kan afleveres på skolens kontor eller fremsendes til administrationen sammen med det dokumentationsmateriale, der er anført på ansøgningsskemaet.