Vudering af uddannelsesparathed på Kruse

Vurdering af uddannelsesparathed

Det er skolens opgave at vurdere elevers parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse ud fra faglige, personlige og sociale forudsætninger og praksisfaglige kompetencer.

Vurderingen er en proces, som starter i 8. klasse og skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. eller 10. klasse. Formålet med vurderingen er at få en indsigt i, om du er klar til at tage en stx-uddannelse.

Du kan downloade vurderingsskemaet og læse mere om forløbet omkring vurderingen af din uddannelsesparathed her på siden.