HF Business

 

HF Business

Erhvervsøkonomi C og samfundsfag B

 

HF Marketing er for dig, som ser en mulig fremtid inden for fx salg og marketing eller måske som finansøkonom i en bank. Ud over de generelle kompetencer ved en HF-uddannelse bliver du gennem fagene erhvervsøkonomi C og samfundsfag B klædt på til at kunne forstå virksomhedsdrift og branding og beskæftige dig med det i et dansk og internationalt perspektiv.

Muligheder

Vælg matematik på B-niveau og bliv klar til at læse til markedsføringsøkonom eller finansøkonom, eller få en kreativ vinkel på din uddannelse med design og arkitektur.

Eksempler på indhold
 • Hvilken betydning har de sociale medier for virksomhedsmarkedsføring?
 • Hvordan skaber virksomhederne et stærkt brand?
 • Hvordan får virksomheder sat den rigtige pris, så de kan få solgt deres produkt på et globalt marked?
 • Hvad skal der til for, at danske virksomheder kan klare sig på nationalt og globalt plan?
 • Hvordan adskiller ledere i Danmark sig fra ledere i fx andre europæiske lande, Kina eller USA?
 • Hvordan motiverer ledere medarbejderne i fx Danmark, Tyskland, Kina og USA?
 • Hvordan bliver danske virksomheder påvirket af forskellige politiske beslutninger? Hvilken betydning har det amerikanske valg eller Brexit eksempelvis for de danske virksomheder?
Praktik og projekter

Der vil på HF være praktik- og projektperioder, hvor der samarbejdes med en ekstern samarbejdspartner om emner, der peger mod en profession og videreuddannelse. Du får således et indblik i job og uddannelse inden for markedsføring og ser, hvordan dine fag bruges i praksis. På HF Marketing samarbejdes der med lokale virksomheder, erhvervsakademier og professionshøjskoler om fx:

 • Praktikforløb
 • Virksomhedsbesøg
 • Arbejde med virkelige problemstillinger
 • Undervisning på erhvervsakademiet/professionshøjskolen

Fag i løbet af uddannelsen
1. semester 2. semester 3. semester 4. semester
Dansk A

Engelsk B

Dansk A Dansk A Dansk A
Matematik C Engelsk B Engelsk B Engelsk B
Idræt C/Billedkunst Matematik c

Idræt C/Billedkunst

Erhvervsøkonomi c Erhvervsøkonomi c
KS (historie B, religion c og samfundsfag c) KS (historie B, religion c og samfundsfag c) Samfundsfag B Samfundsfag B
NF (biologi c, kemi c og geografi c) NF (biologi c, kemi c og geografi c) KS (historie B, religion c og samfundsfag c) 1-2 valgfag
Projekt-praktikforløb Projekt-praktikforløb 1-2 valgfag Projekt-praktikforløb

 

Har du spørgsmål?

Så er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om HF Marketing eller Kruse HF generelt.

Anders Lytzen Lassen
Vicerektor, historie og samfundsfag