Ansatte på Kruses Gymnasium

Ledelse
Carsten Gade
Rektor
Anders Lytzen Lassen
Vicerektor, historie og samfundsfag
Esben Wendt Lorenzen
Uddannelseschef, matematik og filosofi
Lærere
Adrian Christen
Historie og idræt
Alma Charalabidis
Spansk og engelsk
Angela N. Carstensen
Matematik
Anine Frost
Samfundsfag og idræt
Ann-Kristin Nielsen
Oldtidskundskab, latin og læsevejleder
Armando Asunción Salmeán
Biologi og kemi
Bjarke Nicolaisen Lydholm
Matematik og fysik
Camilla Nadja Allerup
Dansk, fransk, læsekrog
Cammilla Andersen
Biologi, biotek og studievejledning
Charlotte Haunsø Hansen
Engelsk og fransk
Christina Riise
Idræt og dansk
Esben Woge Stenderup
Biologi og idræt
Hasse Bonde Rasmussen
Kemi og bioteknologi
Jakob Mølgaard
Engelsk, idræt og studievejledning
Jeanette H. Jakobsen
Historie, billedkunst og design & arkitektur
Jens Melvej Christensen
Historie og engelsk
Jesper Olesen
Engelsk, mediefag og tillidsrepræsentant
Karina Hoffmeyer
Fysik
Kasper Larsen
Matematik, filosofi og psykologi
Kasper Østerholdt Jensen
Mediefag og dansk
Kristian Møller
Tysk og engelsk
Lars Petersen Gede
Musik og matematik
Lina Haahr Petersen
Dansk og religion
Line Marianne Pedersen
Samfundsfag, psykologi
Lone Holm
Tysk, historie og samfundsfag
Louise Stetkær
Historie, naturgeografi
Mathilde Norén (barsel)
Samfundsfag og idræt
Mette-Pernille Donsmark
Fysik og kemi
Mikkel Mørkegaard
Historie og samfundsfag
Mirian Due Steffensen
Dansk
Nicolai Helk
Matematik, idræt
Nicolai Skovby
Fysik, matematik og astronomi
Peter Balmer Broholm
Idræt, dansk og filosofi
Peter Boje
Kemi
Peter Frederiksen
Historie
Pia Tommerup
Engelsk og dansk
Philip Kofoed
Adjunkt
René Fanø
Dansk og billedkunst
Sarah Ørndrup
Oldtidskundskab
Stine Ulla Riis
Religion og engelsk
Troels K. Eriksen
Matematik, kemi og matematikvejleder
Troels Keun Nielsen
Historie og fransk
Wiebke K. Petrowitz
Samfundsfag og tysk
Zen Thomsen
Dansk og samfundsfag
Bibliotekar
Mikkel Swartz
Biblioteksassistent
Administration
Anders Bruhn Kristensen
Kommunikationskonsulent
Anne Marie Rønberg
Lønbogholder
Henriette Hjorth
Skolesekretær
Karin Piccini
Gymnasie- og ledelsessekretær
Karina Eis Møller
Grundskole- og ledelsessekretær
Lars Holm Nielsen
Økonomi- og administrationschef
Lena Elm
Regnskabsmedarbejder
Martin Sass Berntsen
Kommunikationskonsulent
Mette Berner
Kontaktperson/studievejleder hos StudievalgDK
IT- og AV-medarbejdere
Daniel Søby
IT-support
Jane Madsen
AV-medarbejder
Michael Hauberg
IT-administrator
Kantine
Ane Brandt
Kantineleder
Bettina Lyneborg
Kantinemedhjælper
Karina Børner
Kantinemedhjælper
Louise Clausen
Kantineassistent
Mevlida Isanovic
Kantinemedhjælper
Pedeller
Kim Viking Andersen
Pedel
Per Leth-Nissen
Pedel
Hazim Isanovic
Pedelmedhjælper
Rengøring
Avni Adili
Rengøringsassistent
Bekim Bakiji
Rengøringsleder
Kumrije Adili
Rengøringsassistent
Rusadije Bakiji
Rengøringsassistent
Zeljije Sulejmani
Rengøringsassistent
Mette Berner
Kontaktperson/studievejleder hos StudievalgDK