Elevrådet arbejder aktivt for Kruseelevernes interesser

Kruses elevråd

Elevrådet på Kruses Gymnasium arbejder for at søge mest mulig indflydelse til fordel for skolens elever. Elevrådet er repræsenteret ved skolens bestyrelsesmøder gennem den/de valgte forperson/forpersoner. Elevrådsrepræsentanterne sikrer, at eleverne altid er involverede, når der træffes bestyrelsesbeslutninger – uanset på hvilket niveau. Og der bliver faktisk lyttet til elevrådet – eleverne ved trods alt bedst, hvordan det er at være gymnasieelev.

Elevrådet er også repræsenteret i kontaktudvalget, hvor der foregår en konstruktiv dialog mellem ledelse, lærere og skolens øvrige elevudvalg. Elevrådet er desuden ansvarlig for at sammensætte et udvalg med ansvar for middagssamlingerne om mandagen.

Elevrådet tæller medlemmer fra alle årgange og mødes typisk én gang om måneden. På møderne har klasserepræsentanterne såvel som forpersonen/forpersonerne mulighed for at fremsætte konstruktive forslag til forbedringer af skolen. I starten af skoleåret fastlægger elevrådet målsætningerne for rådets arbejde.

Kruses Gymnasium er en del af interesseorganisationen Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som varetager elevernes interesser på nationalt plan.

Vedtægterne for elevrådet på Kruses Gymnasium findes til højre på denne side.

Kontakt elevrådet

Alle er velkomne til at kontakte elevrådet, hvad enten det drejer sig om generelle spørgsmål til elevrådet som udvalg, dets arbejde eller noget helt tredje. Elevrådet kan kontaktes via Lectio eller ved henvendelse til elevrådets forpersoner:

Louise Refslund, 3m

louise.refslund@hotmail.com

Jonathan Jannik Larsen, 3m

jonjanlar@gmail.com

Det er også muligt at kontakte elevrådet per brev:

Marie Kruses Skole
Att.: Kruses elevråd
Stavnsholtvej 29-31
3520 Farum