Undervisningsbeskrivelser for fag på Kruses Gymnasium

Undervisningsbeskrivelser

På denne side finder du undervisningsbeskrivelserne for alle afsluttende og ikke-afsluttende fag på Kruses Gymnasium. Se nærmere i undermenuen, hvor du finder de forskellige beskrivelser fordelt efter år. I de tilfælde, hvor du ikke kan downloade beskrivelserne her fra siden, kan du i stedet finde dem på Lectio.

Afsluttende fag 2019
2018 as/3g
Astronomi
C
Sommer 2019
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2018 Bk/3g
Billedkunst
B
Sommer 2019
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2018 bk1
Billedkunst (bk1)
C
Sommer 2019
René Fanø Pedersen (RF)
2018 bk2
Billedkunst (bk2)
C
Sommer 2019
René Fanø Pedersen (RF)
2016 BI/i
Biologi
A
Sommer 2019
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2018 Bi/3g
Biologi
B
Sommer 2019
Cammilla Andersen (CAN)
2018 bi/e
Biologi
C
Sommer 2019
Esben Woge Stenderup (EWS)
2018 bi/m
Biologi
C
Sommer 2019
Armando Asunción Salmeán (AS)
2018 bi/s
Biologi
C
Sommer 2019
Esben Woge Stenderup (EWS)
2016 BT/t
Bioteknologi
A
Sommer 2019
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2016 DA/e
Dansk
A
Sommer 2019
Peter Balmer Broholm (PBB)
2016 DA/i
Dansk
A
Sommer 2019
René Fanø Pedersen (RF)
2016 DA/m
Dansk
A
Sommer 2019
Peter Balmer Broholm (PBB)
2016 DA/s
Dansk
A
Sommer 2019
Christina Riise (CR)
2016 DA/t
Dansk
A
Sommer 2019
Peter Balmer Broholm (PBB)
2018 dea
Designfag
C
Sommer 2019
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2018 de/3g
Design og arkitektur
C
Sommer 2019
René Fanø Pedersen (RF)
2016 EN/e
Engelsk
A
Sommer 2019
Jesper Olesen (JO)
2016 EN/s
Engelsk
A
Sommer 2019
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2018 EN/3g
Engelsk
A
Sommer 2019
Jens Melvej Christensen (JC)
2017 En/i
Engelsk
B
Sommer 2019
Kristian Møller Hansen (KM)
2017 En/m
Engelsk
B
Sommer 2019
Kristian Møller Hansen (KM)
2017 En/s
Engelsk
B
Sommer 2019
Stine Ulla Riis (SR)
2017 En/t
Engelsk
B
Sommer 2019
Jesper Olesen (JO)
2016 eø/e
Erhvervsøkonomi
C
Sommer 2019
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2017 eø/e
Erhvervsøkonomi
C
Sommer 2019
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2018 eø/3g
Erhvervsøkonomi
C
Sommer 2019
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2018 fi/3g
Filosofi
C
Sommer 2019
Kasper Larsen (KL)
2018 FR/3g
Fransk
A
Sommer 2019
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2017 Fr/eit
Fransk
B
Sommer 2019
Troels Keun Nielsen (TKN)
2017 Fr/ms
Fransk
B
Sommer 2019
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2018 FY/3g
Fysik
A
Sommer 2019
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2017 Fy/m
Fysik
B
Sommer 2019
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2017 Fy/t
Fysik
B
Sommer 2019
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2017 fy/i
Fysik
C
Sommer 2019
Bjarke Rasmus Nicolaisen Lydholm (BNL)
2018 fy/e
Fysik
C
Sommer 2019
Mette-Pernille Donsmark (MPD)
2018 fy/s
Fysik
C
Sommer 2019
Nicolai Skovby (NS)
2016 HI/e
Historie
A
Sommer 2019
Jens Melvej Christensen (JC)
2016 HI/i
Historie
A
Sommer 2019
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2016 HI/m
Historie
A
Sommer 2019
Troels Keun Nielsen (TKN)
2016 HI/s
Historie
A
Sommer 2019
Lone Holm
2017 HI/t
Historie
A
Sommer 2019
Jens Melvej Christensen (JC)
2016 Id/i
Idræt
B
Sommer 2019
Christina Riise (CR)
2018 Id/3g
Idræt
B
Sommer 2019
Anine Kirstine Frost (AF)
2016 id/es
Idræt
C
Sommer2019
Esben Woge Stenderup (EWS)
2016 id/mt
Idræt
C
Sommer 2019
Jakob Mølgaard (JM)
2018 KE/3g
Kemi
A
Sommer 2019
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2017 Ke/i
Kemi
B
Sommer 2019
Hasse Bonde Rasmussen (HR)
2017 Ke/m
Kemi
B
Sommer 2019
Hasse Bonde Rasmussen (HR)
2018 ke/e
Kemi
C
Sommer 2019
Armando Asunción Salmeán (AS)
2018 ke/s
Kemi
C
Sommer 2019
Hasse Bonde Rasmussen (HR)
2016 MA/m
Matematik
A
Sommer 2019
Lars Petersen Gede (LPG)
2016 MA/t
Matematik
A
Sommer 2019
Troels Kongsgaard Eriksen (TE)
2018 MA/3g
Matematik
A
Sommer 2019
Angela Carstensen (ANC)
2017 Ma/e
Matematik
B
Sommer 2019
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2017 Ma/i
Matematik
B
Sommer 2019
Lars Petersen Gede (LPG)
2017 Ma/s
Matematik
B
Sommer 2019
Bjarke Rasmus Nicolaisen Lydholm (BNL)
2018 Ma/3g
Matematik
B
Sommer 2019
Nicolai Skovby (NS)
2018 Me/3g
Mediefag
B
Sommer 2019
Kasper Østerholdt Jensen (KJ)
2018 me1
Mediefag
C
Sommer 2019
Jesper Olesen (JO)
2018 me2
Mediefag
C
Sommer 2019
Kasper Østerholdt Jensen (KJ)
2018 mu
Musik
C
Sommer 2019
Lars Petersen Gede (LPG)
2016 ol/e
Oldtidskundskab
C
Sommer 2019
Ann-Kristin Nielsen (AKN)
2016 ol/i
Oldtidskundskab
C
Sommer 2019
Ann-Kristin Nielsen (AKN)
2016 ol/m
Oldtidskundskab
C
Sommer 2019
Ann-Kristin Nielsen (AKN)
2016 ol/s
Oldtidskundskab
C
Sommer 2019
Ann-Kristin Nielsen (AKN)
2016 ol/t
Oldtidskundskab
C
Sommer 2019
Ann-Kristin Nielsen (AKN)
2018 ps1/3g
Psykologi
C
Sommer 2019
Line Marianne Pedersen (LMP)
2018 ps2/3g
Psykologi
C
Sommer 2019
Line Marianne Pedersen (LMP)
2016 re/i
Religion
C
Sommer 2019
Stine Ulla Riis (SR)
2016 re/m
Religion
C
Sommer 2019
Lina Haahr Petersen (LHP)
2016 re/s
Religion
C
Sommer 2019
Stine Ulla Riis (SR)
2016 re/t
Religion
C
Sommer 2019
Lina Haahr Petersen (LHP)
2017 re/e
Religion
C
Sommer 2019
Stine Ulla Riis
2017 re/m
Religion
C
Sommer 2019
Lina Haahr Petersen (LHP)
2017 re/s
Religion
C
Sommer 2019
Lina Haahr Petersen (LHP)
2017 re/t
Religion
C
Sommer 2019
Lina Haahr Petersen (LHP)
2016 SA/e
Samfundsfag
A
Sommer 2019
Line Marianne Pedersen (LMP)
2016 SA/i
Samfundsfag
A
Sommer 2019
Zen Thomsen (ZT)
2016 SA/s
Samfundsfag
A
Sommer 2019
Wiebke Petrowitz (WP)
2018 SA/3g
Samfundsfag
A
Sommer 2019
Line Marianne Pedersen (LMP)
2017 Sa/e
Samfundsfag
B
Sommer 2019
Anine Kirstine Frost (AF)
2018 sa/i
Samfundsfag
C
Sommer 2019
Elsie Stenberg Jønsson (EJ)
2018 sa/m
Samfundsfag
C
Sommer 2019
Zen Thomsen (ZT)
2018 sa/t
Samfundsfag
C
Sommer 2019
Anine Kirstine Frost (AF)
2016 SP/123g
Spansk
A
Sommer 2019
Alma Charalabidis (ALM)
2018 TY/3g
Tysk
A
Sommer 2019
Wiebke Petrowitz (WP)
2017 Ty/ei
Tysk
B
Sommer 2019
Lone Holm (LH)
2017 Ty/it
Tysk
B
Sommer 2019
Kristian Møller Hansen (KM)
2017 Ty/ms
Tysk
B
Sommer 2019
Wiebke Petrowitz (WP)
Ikke-afsluttende fag 2019
2018 DA/e
Dansk
A
Sommer 2021
René Fanø Pedersen (RF)
2018 ENG/e
Engelsk
A
Sommer 2021
Jens Christensen (JC)
2018 FR/e
Fransk
A
Sommer 2021
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2018 Ma/e
Matematik
B
Kasper Larsen (KL)
2018 SA-Sa/e
Samfundsfag
A-B
Sommer 2020/2021
Wiebke Petrowitz (WP)
2018 Ty/e
Tysk
B
Sommer 2020
Kristian Møller Hansen (KM)
2018 Id/es bold
Idræt
C
Sommer 2021
Jakob Mølgaard (JM)
2018 Id/es bold1
Idræt
C
Sommer 2021
Esben Woge Stenderup (EWS)
2018 Id/es bold2
Idræt
C
Sommer 2021
Christina Riise (CR)
2018 Fr/1g 1
Fransk
B
Sommer 2020
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2018 Fr/1g 2
Fransk
B
Sommer 2020
Troels Keun Nielsen (TKN)
2018 SP/1g
Spansk
A
Alma Charalabidis (ALM)
2018 Ty/1g 1
Tysk
B
Sommer 2020
Wiebke Petrowitz
2018 Ty/1g 2
Tysk
B
Sommer 2020
Lone Holm (LH)
2018 Ty/1g 3
Tysk
B
Sommer 2020
Kristian Møller Hansen (KM)
2018 DA/i
Dansk
A
Sommer 2021
Sanne Lisborg/Zen Thomsen (ZT)
2018 En/i
Engelsk
B
Stine Ulla Riis (SR)
2018 HI/i
Historie
A
Sommer 2021
Lone Holm (LH)
2018 Id/i
Idræt
B
Sommer 2021
Esben Woge Stenderup (EWS)/Peter Balmer Broholm (PBB)
2018 Id/i
Kemi
B
Sommer 2020
Mette-Pernille Donsmark (MPD)
2018 Ma/i
Matematik
B
Kasper Larsen (KL)
2018 DA/m
Dansk
A
Sommer 2021
Camilla Nadja Allerup (CA)
2018 FY/m
Fysik
A
Sommer 2020
Mette-Pernille Donsmark (MPD)
2018 Fy/m
Fysik
B
Sommer 2020
Mette-Pernille Donsmark (MPD)
2018 HI/m
Historie
A
Sommer 2021
Jens Christensen (JC)
2018 Ke/m
Kemi
B
Troels Kongsgaard Eriksen (TE)
2018 MA/m
Matematik
A
Angela Carstensen (ANC)
2018 Id/mt
Idræt
C
Sommer 2021
Jakob Mølgaard (JM)
2018 Id/mt bold
Idræt
C
Peter Balmer Broholm (PBB)
2018 Id/mt træning
Idræt
C
Sommer 2021
Jakob Mølgaard (JM)
2018 DA/s
Dansk
A
Sommer 2021
Kasper Østerholdt Jensen (KJ)
2018 HI/s
Historie
A
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2018 MA/s
Matematik
A
Nicolai Volquartz Skovby (NS)
2018 Ma/s
Matematik
B
Sommer 2020
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2018 BT/s
Biotek
A
Sommer 2021
Hasse Rasmussen (HR)/Cammilla Andersen (CAN)
2018 DA/t
Dansk
A
Sommer 2021
Camilla Nadja Allerup (CA)
2018 En/t
Engelsk
B
Alma Charalabidis (ALM)
2018 Fy/t
Fysik
B
Sommer 2020
Mette-Pernille Donsmark (MPD)
2018 HI/t
Historie
A
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2018 MA/t
Matematik
A
Kasper Larsen (KL)
2017 EN/e
Engelsk
A
Jakob Mølgaard (JM)
2017 HI/e
Historie
A
Jeanette Holst Jakobsen (JHJ)
2017 SA/e
Samfundsfag
B
Anine Kirstine Frost (AF)
2017 Id/es adventure
Idræt
B
Esben Woge Stenderup (EWS)
2017 SP/1+2g
Spansk
A
Alma Charalabidis (ALM)
2017 BI/i
Biologi
A
Esben Woge Stenderup (EWS)
2017 HI/i
Historie
A
Anders Lytzen Lassen (AL)
2017 Id/i
Idræt
B
Peter Balmer Broholm (PBB)
2017 DA/m
Dansk
A
Sanne Lisborg/Jan Mouritzen/Zen Thomsen (ZT)
2017 MA/m
Matematik
A
Angela Carstensen (ANC)
2017 Id/mt adventure
Idræt
C
Anine Kirstine Frost (AF)
2017 Id/mt bold
Idræt
B
Christina Riise (CR)
2017 Id/mt ketsjer
Idræt
C
Jakob Mølgaard (JM)
2017 DA/s
Dansk
A
Lina Haahr Petersen (LHP)
2017 EN/s
Engelsk
A
Stine Ulla Riis (SR)
2017 MA/s
Matematik
A
Troels Kongsgaard Eriksen (TE)
2017 DA/t
Dansk
A
Christina Riise (CR)
Afsluttende fag 2018
2015 as/3g
Astronomi
C
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2015 BI/i
Biologi
A
Cammilla Andersen (CAN)
Cammilla Andersen (CAN)
Cammilla Andersen (CAN)
2016 Bi/i
Biologi
B
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2015 BT/t
Bioteknologi
A
Cammilla Andersen (CAN)
2015 DA/e
Dansk
A
Kasper Østerholdt Jensen (KJ)
2015 DA/i
Dansk
A
Rene Fanø Pedersen (RF)
2015 DA/i
Dansk
A
Rene Fanø Pedersen (RF)
2015 DA/m
Dansk
A
Christina Riise (CR)
2015 DA/s
Dansk
A
Mirian Due Steffensen (MDS)
Mirian Due Steffensen (MDS)
2015 DA/t
Dansk
A
Lina Haahr Petersen (LHP)
2015 EN/e
Engelsk
A
Jens Melvej Christensen (JC)
2015 EN1/3g
Engelsk
A
Kristian Møller Hansen (KM)
2016 En/m
Engelsk
B
Jakob Mølgaard (JM)
2017 eø/3g
Erhvervsøkonomi
C
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2016 Fr/eim
Fransk
B
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2016 Fr/st
Fransk
B
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2017 FR/3g
Fransk
A
Charlotte Haunsø Hansen (CH)
2016 Fy/m
Fysik
B
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
2016 Fy/t
Fysik
B
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
2017 FY/3g
Fysik
A
Mads Hoy Sørensen (MSØ)
2015 HI/i
Historie
A
Jens Melvej Christensen (JC)
2015 HI/s
Historie
A
Jens Melvej Christensen (JC)
2015 HI/t
Historie
A
Adrian Christen (AC)
2015 id/et
Idræt
C
Jakob Mølgaard (JM)
2015 Id/i
Idræt
B
Anine Kirstine Frost (AF)
2015 id/ms
Idræt
C
Christina Riise (CR)
2016 Ke/m
Kemi
B
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2017 ke/e
Kemi
C
John Bernstorff Nielsen (JBN)
2017 ke/s
Kemi
C
Hasse Bonde Rasmussen (HR)
2015 MA/m
Matematik
A
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2016 Ma/i
Matematik
B
Angela Carstensen (ANC)
2016 Ma/s
Matematik
B
Angela Carstensen (ANC)
2017 MA/3g
Matematik
A
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
Jesper Sommer-Larsen (JSO)
2017 Ma/3g
Matematik
B
Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ)
2017 me1/g
Mediefag
C
Jan Mouritzen
2016 Me/e
Mediefag
B
Kasper Østerholdt Jensen (KJ)
Ikke-afsluttende fag 2018
2016 DA/e Dansk A Sommer 2019 Mirian Due Steffensen (MDS) Download
2016 DA/i Dansk A Sommer 2019 Rene Fanø Pedersen (RF) Download
2016 DA/m Dansk A Sommer 2019 Peter Balmer Broholm (PBB) Download
2016 DA/s Dansk A Sommer 2019 Mirian Due Steffensen (MDS) Download
2016 DA/t Dansk A Sommer 2019 Peter Balmer Broholm (PBB) Download
2017 DA/e Dansk A Sommer 2020 Pia Tommerup (PT) Download
2017 DA/i Dansk A Sommer 2020 Jan Mouritzen (JMO) Download
2017 DA/m Dansk A Sommer 2020 Jan Mouritzen (JMO) Download
2017 DA/s Dansk A Sommer 2020 Lina Haahr Petersen (LHP) Download
2017 DA/t Dansk A Sommer 2020 Christina Riise (CR) Download
2016 EN/e Engelsk A Sommer 2019 Jesper Olesen (JO) Download
2016 EN/s Engelsk A Sommer 2019 Charlotte Haunsø Hansen (CH) Download
2017 EN/e Engelsk A Sommer 2020 Jakob Mølgaard (JM) Download
2017 En/i Engelsk B Sommer 2019 Kristian Møller Hansen (KM) Download
2017 En/m Engelsk B Sommer 2019 Kristian Møller Hansen (KM) Download
2017 En/s Engelsk B Sommer 2019 Stine Ulla Riis (SR) Download
2017 EN/s Engelsk A Sommer 2020 Stine Ulla Riis (SR) Download
2017 En/t Engelsk B Sommer 2019 Jesper Olesen (JO) Download
2017 FR/e Fransk A Sommer 2020 Troels Keun Nielsen (TKN) Download
2017 Fr/eit Fransk B Sommer 2019 Troels Keun Nielsen (TKN) Download
2017 Fr/ms Fransk B Sommer 2019 Troels Keun Nielsen (TKN) Download
2017 Fy/m Fysik B Sommer 2019 Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ) Download
2017 FY/m Fysik A Sommer 2020 Klaus Olsbjerg Jensen (KOJ) Download
2017 Fy/t Fysik B Sommer 2019 Mads Hoy Sørensen (MSØ) Download
2016 HI/e Historie A Sommer 2019 Jens Melvej Christensen (JC) Download
2016 HI/i Historie A Sommer 2019 Adrian Christen (AC) Download
2016 HI/m Historie A Sommer 2019 Troels Keun Nielsen (TKN) Download
2016 HI/s Historie A Sommer 2019 Mikkel Leutholtz Mørkegaard (MLM) Download
2016 HI/t Historie A Sommer 2019 Jens Melvej Christensen (JC) Download
2017 HI/e Historie A Sommer 2020 Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Download
2017 HI/i Historie A Sommer 2020 Troels Keun Nielsen (TKN) Download
2017 HI/m Historie A Sommer 2020 Lone Holm (LH) Download
2017 HI/s Historie A Sommer 2020 Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Download
2017 HI/t Historie A Sommer 2020 Adrian Christen (AC) Download
2016 id/es Idræt C Sommer 2019 Christina Riise (CR) Download
2016 Id/i Idræt B Sommer 2019 Christina Riise (CR) Download
2016 id/mt Idræt C Sommer 2019 Jakob Mølgaard (JM) Download
2017 id/es Idræt C Sommer 2020 Peter Balmer Broholm (PBB) Download
2017 Id/i Idræt B Sommer 2020 Anine Kirstine Frost (AF) Download
2017 id/mt Idræt C Sommer 2020 Anine Kirstine Frost (AF) Download
2017 Ke/i Kemi B Sommer 2019 Hasse Bonde Rasmussen (HR) Download
2017 Ke/m Kemi B Sommer 2019 Hasse Bonde Rasmussen (HR) Download
2016 MA/m Matematik A Sommer 2019 Lars Petersen Gede (LPG) Download
2016 MA/t Matematik A Sommer 2019 Troels Kongsgaard Eriksen (TE) Download
2017 Ma/e Matematik B Sommer 2019 Mads Hoy Sørensen (MSØ) Download
2017 Ma/i Matematik B Sommer 2019 Lars Petersen Gede (LPG) Download
2017 MA/m Matematik A Sommer 2020 Angela Carstensen (ANC) Download
2017 Ma/s Matematik B Sommer 2019 Bjarke Rasmus Nicolaisen Lydholm (BNL) Download
2017 MA/s Matematik A Sommer 2020 Troels Kongsgaard Eriksen (TE) Download
2017 MA/t Matematik A Sommer 2020 Esben Wendt Lorenzen (EL) Download
2016 Me/e Mediefag B Vinter 2018/19 Kasper Østerholdt Jensen (KJ) Download
2016 SA/e Samfundsfag A Sommer 2019 Line Marianne Pedersen (LMP) Download
2016 SA/i Samfundsfag A Sommer 2019 Mathilde Norén (MNO) Download
2016 SA/s Samfundsfag A Sommer 2019 Mikkel Leutholtz Mørkegaard (MLM) Download
2017 Sa/e Samfundsfag B Sommer 2019 Anine Kirstine Frost (AF) Download
2017 SA/e Samfundsfag A Sommer 2020 Anine Kirstine Frost (AF) Download
2017 SA/s Samfundsfag A Sommer 2020 Mathilde Norén (MNO) Download
2016 SP/123g Spansk A Sommer 2019 Alma Charalabidis (ALM) Download
2017 SP/g Spansk A Sommer 2020 Alma Charalabidis (ALM) Download
2017 TY/e Tysk A Sommer 2020 Lone Holm (LH) Download
2017 Ty/ei Tysk B Sommer 2019 Lone Holm (LH) Download
2017 Ty/it Tysk B Sommer 2019 Kristian Møller Hansen (KM) Download
2017 Ty/ms Tysk B Sommer 2019 Kristian Møller Hansen (KM) Download
Afsluttende fag 2017
Astronomi C 3g Jesper Sommer Larsen Download
Billedkunst C 1g René Fanø Pedersen Download
Billedkunst C 1i René Fanø Pedersen Download
Biologi A 3i Lea Prehn Download
Biologi B 3g Esben Woge Stenderup Download
Biologi C 1e Lea Prehn Download
Biologi C 1m Lea Prehn Download
Biologi C 1s Esben Woge Stenderup Download
Bioteknologi A 3t Cammilla Andersen, Hasse Bonde Rasmusen Download
Dansk A 3e Lina Haahr Petersen Download
Dansk A 3i Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 3m Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 3s Christina Riise Download
Dansk A 3t René Fanø Pedersen Download
Engelsk A 3e Jakob Mølgaard Download
Engelsk A 3g EN1 Alma Charalabidis Download
Engelsk A 3g EN2 Pia Tommerup Download
Engelsk B 2i Pia Tommerup Download
Engelsk B 2m Kristian Møller Hansen Download
Engelsk B 2s Alma Charalabidis Download
Engelsk B 2t Kristian Møller Hansen Download
Erhvervsøkonomi C 3g Mads Hoy Sørensen Download
Erhvervsøkonomi C 2s Mads Hoy Sørensen Download
Fransk A 3g Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 2g Troels Keun Nielsen Download
Fysik A 3g Klaus Olsbjerg Jensen Download
Fysik B 2m Mads Hoy Sørensen Download
Fysik B 2t Jesper Sommer Larsen Download
Fysik C 2e Kim Kropp Joensen Download
Fysik C 2i Jørgen Ebbesen Download
Fysik C 2s Jørgen Ebbesen Download
Historie A 3e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 3i Mikkel Leutholtz Mørkegaard Download
Download
Historie A 3m Adrian Christen Download
Historie A 3s Troels Keun Nielsen Download
Historie A 3t Lone Holm Download
Idræt B 3g Peter Balmer Broholm Download
Idræt B 3i Jakob Mølgaard Download
Idræt C 3et Christina Riise, Esben Woge Stenderup,Peter Balmer Broholm Download
Idræt C 3ms Adrian Christen, Esben Woge Stenderup,Peter Balmer Broholm Download
Kemi A 3g Hasse Bonde Rasmussen Download
Kemi B 2m Hasse Bonde Rasmussen Download
Kemi C 1e Troels Kongsgaard Eriksen Download
Kemi C 1i Troels Kongsgaard Eriksen Download
Kemi C 1s John Bernstorff Nielsen Download
Matematik A 3g MA1 Troels Kongsgaard Eriksen Download
Matematik A 3g MA2 Elsie Jønsson Download
Matematik A 3m Angela Carstensen Download
Matematik A 3t Elsie Jønsson Download
Matematik B 2e Klaus Olsbjerg Jensen Download
Matematik B 2i Jesper Sommer Larsen Download
Matematik B 2s Mads Hoy Sørensen Download
Matematik C 1e Jørgen Ebbesen Download
Mediefag B 2e Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag C 1e Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag C 1m Jesper Olesen Download
Mediefag C 1s Jesper Olesen Download
Mediefag C 1t Kasper Østerholdt Jensen Download
Musik C 1g Lars Petersen Gede Download
Oldtidskundskab C 3e Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3i Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3m Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3s Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3t Christian Bohr Download
Psykologi C 3g ps1 Jesper Jørgensen Download
Psykologi C 3g ps2 Jesper Jørgensen Download
Religion B 3g Lina Haahr Petersen Download
Religion C 2e Lina Haahr Petersen, Stine Riis Download
Religion C 3i Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3m Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3s Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3t Stine Riis Download
Samfundsfag A 3ei Lone Holm Download
Download
Samfundsfag A 3s Sanne Lisborg Download
Samfundsfag B 2e Elsie Jønsson Download
Samfundsfag C 1m Kim Kropp Joensen Download
Samfundsfag C 1t Wiebke Petrowitz Download
Spansk A 3g Anita Nicolaisen Download
Tysk A 3g Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2et Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 2i Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2m Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2s Wiebke Petrowitz Download
Ikke-afsluttende fag 2017
Biologi A 2i Cammilla Andersen Download
Biologi B 1i John Bernstorff Nielsen Download
Bioteknologi A 2t Cammilla Andersen, Hasse Bonde Rasmussen Download
Bioteknologi A 1t John Bernstorff Nielsen Download
Dansk A 2e Kasper Østerholdt Jensen Download
Dansk A 2i René Fanø Pedersen Download
Dansk A 2m Christina Riise Download
Dansk A 2s Mirian Due Steffensen Download
Dansk A 2t Anita Nicolaisen Download
Dansk A 1e Mirian Due Steffensen Download
Dansk A 1i Mirian Due Steffensen Download
Dansk A 1m Anita Nicolaisen Download
Dansk A 1s Camilla Allerup Download
Dansk A 1t Sanne Lisborg Download
Engelsk A 2e Jens Melvej Christensen Download
Engelsk A 1e Jesper Olesen Download
Engelsk A 1s Charlotte Haunsø Hansen Download
Engelsk B 1i Stine Riis Download
Engelsk B 1m Pia Tommerup Download
Engelsk B 1t Pia Tommerup Download
Fransk B 1eim Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 1st Charlotte Haunsø Hansen Download
Fysik B 1m Jesper Sommer Larsen Download
Fysik B 1t Kim Kropp Joensen Download
Historie A 2e Lone Holm Download
Historie A 2i Jens Melvej Christensen Download
Historie A 2m Mikkel Mørkegaard Download
Historie A 2s Jens Melvej Christensen Download
Historie A 2t Adrian Christen Download
Historie A 1e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 1i Adrian Christen Download
Historie A 1m Troels Keun Nielsen Download
Historie A 1s Mikkel Mørkegaard Download
Historie A 1t Jens Melvej Christensen Download
Idræt B 2i Adrian Christen, Esben Stenderup Download
Idræt B 1i Adrian Christen, Christina Riise Download
Idræt C 2et Adrian Christen, Jakob Mølgaard Download
Idræt C 2ms Peter Balmer Broholm, Christina Riise Download
Download
Idræt C 1es Peter Balmer Broholm, Esben Woge Stenderup, Christina
Riise
Download
Idræt C 1mt Adrian Christen, Esben Woge Stenderup, Christina Riise Download
Kemi B 1m John Bernstorff Nielsen Download
Matematik A 2m Klaus Olsbjerg Jensen Download
Matematik A 2t Troels Kongsgaard Eriksen Download
Matematik A 1m Lars Petersen Gede Download
Matematik A 1t Jørgen Ebbesen Download
Matematik B 1e Lars Petersen Gede Download
Matematik B 1i Angela Carstensen Download
Matematik B 1s Angela Carstensen Download
Samfundsfag A 2e Lone Holm Download
Samfundsfag A 2i Elsie Jønsson Download
Samfundsfag A 2s Mikkel Mørkegaard Download
Samfundsfag A 1s Mikkel Mørkegaard Download
Samfundsfag B 1e Sanne Lisborg Download
Samfundsfag B 1i Sanne Lisborg Download
Spansk A 2g Alma Charalabidis Download
Spansk A 1g Alma Charalabidis Download
Tysk B 1ei Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 1em Lone Holm Download
Tysk B 1s Lone Holm Download
Tysk B 1t Wiebke Petrowitz Download
Afsluttende fag 2016
Astronomi C 3g Klaus Olsbjerg Jensen Download
Billedkunst B 3g René Fanø Pedersen Download
Billedkunst C 1i René Fanø Pedersen Download
Billedkunst C 1s Jeanette Holst Jakobsen Download
Biologi A 3t John Bernstorff Nielsen Download
Biologi B 3g Marie Habekost Nielsen Download
Biologi C 1e Esben Woge Stenderup Download
Biologi C 1i Cammilla Andersen Download
Biologi C 1m Esben Woge Stenderup Download
Biologi C 1s Esben Woge Stenderup Download
Bioteknologi A 3t John Bernstorff Nielsen Download
Dansk A 3e Christina Riise Download
Dansk A 3m Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 3s Lina Haahr Petersen Download
Dansk A 3t René Fanø Pedersen Download
Engelsk A 3e Charlotte Haunsø Hansen Download
Engelsk A 3g Jesper Olesen Download
Engelsk B 2i Alma Charalabidis Download
Engelsk B 2m Alma Charalabidis Download
Engelsk B 2s Jens Melvej Christensen Download
Engelsk B 2t Jesper Olesen Download
Erhvervsøkonomi C 3g Mads Hoy Sørensen Download
Erhvervsøkonomi C 2s Mads Hoy Sørensen Download
Fransk A 3g Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 2ei Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 2mst Charlotte Haunsø Hansen Download
Fysik A 3g Mads Hoy Sørensen Download
Fysik B 2t Jørgen Ebbesen Download
Fysik B 2m Klaus Olsbjerg Jensen Download
Fysik C 2e Klaus Olsbjerg Jensen Download
Fysik C 2i Eva Møller Download
Fysik C 2s Eva Møller Download
Geovidenskab A 3m Jørgen Ebbesen, Marie Habekost Nielsen Download
Historie A 3e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 3m Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 3s Søren Helstrup Download
Historie A 3t Jeanette Holst Jakobsen Download
Idræt B 3g Esben Woge Stenderup Download
Idræt B 3t Peter Balmer Broholm Download
Idræt C 3et Christina Riise, Adrian Christen Download
Idræt C 3ms Christina Riise, Anine Frost, Adrian Christen Download
Kemi A 3g Troels Kongsgaard Eriksen Download
Kemi B 2m Hasse Bonde Rasmussen Download
Kemi C 1i John Bernstorff Nielsen Download
Kemi C 1s Hasse Bonde Rasmussen Download
Matematik A 3g Lars Petersen Gede Download
Matematik A 3m Jesper Sommer Larsen Download
Matematik A 3t Jørgen Ebbesen Download
Matematik B 3g Angela Carstensen Download
Matematik B 2e Angela Carstensen Download
Matematik B 2i Elsie Jønsson Download
Matematik B 2s Troels Kongsgaard Eriksen Download
Matematik C 1e Klaus Olsbjerg Jensen Download
Mediefag B 3e Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag B 2e Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag C 1e Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag C 1m Kasper Østerholdt Jensen Download
Mediefag C 1t Kasper Østerholdt Jensen Download
Musik A 3g Lars Petersen Gede Download
Musik C 1g Lars Petersen Gede Download
Naturgeografi C 1e Marie Habekost Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3e Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3m Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3s Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3t Ann-Kristin Nielsen Download
Psykologi C 3g Lasse Ornebjerghus Download
Religion B 3g Lina Haahr Petersen Download
Religion C 2e Christian Bohr Download
Religion C 3m Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3s Christian Bohr Download
Religion C 3t Lina Haahr Petersen Download
Samfundsfag A 3e Anine Frost Download
Samfundsfag A 3s Lise Lester Download
Samfundsfag B 2e Lise Lester Download
Samfundsfag C 1i Elsie Jønsson Download
Samfundsfag C 1m Elsie Jønsson Download
Samfundsfag C 1t Sanne Lisborg Download
Spansk A 3g Anita Nicolaisen Download
Tysk A 3g Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 2ei Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 2mt Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2s Wiebke Petrowitz Download
Ikke-afsluttende fag 2016
Biologi A 2i Marie Habekost Nielsen Download
Bioteknologi A 2t Hasse Bonde Rasmussen Download
Bioteknologi A 1t Hasse Bonde Rasmussen Download
Dansk A 2e Lina Haahr Petersen Download
Dansk A 2i Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 2m Peter Balmer Broholm, Sanne Lisborg Download
Dansk A 2s Christina Riise Download
Dansk A 2t René Fanø Pedersen Download
Dansk A 1e Kasper Østerholdt Jensen Download
Dansk A 1i René Fanø Pedersen Download
Dansk A 1m Christina Riise Download
Dansk A 1s Camilla Allerup Download
Dansk A 1t Anita Nicolaisen Download
Engelsk A 2e Jakob Mølgaard Download
Engelsk A 1e Jens Melvej Christensen Download
Engelsk B 1i Jakob Mølgaard Download
Engelsk B 1m Kristian Møller Hansen Download
Engelsk B 1s Alma Charalabidis Download
Engelsk B 1t Kristian Møller Hansen Download
Fransk B 1g Anne Frandsen Download
Fysik B 1m Mads Hoy Sørensen Download
Fysik B 1t Jesper Sommer Larsen Download
Historie A 2e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 2i Lise Lester Download
Historie A 2m Adrian Christen Download
Historie A 2s Søren Helstrup Download
Historie A 2t Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 1e Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 1i Jens Melvej Christensen Download
Historie A 1m Lise Lester Download
Historie A 1s Jens Melvej Christensen Download
Historie A 1t Jeanette Holst Jakobsen Download
Idræt B 2i Jakob Mølgaard Download
Idræt B 1i Adrian Christen, Anine Frost Download
Idræt C 2et Adrian Christen, Christina Riise Download
Idræt C 2ms Adrian Christen, Anine Frost Download
Idræt C 1et Adrian Christen, Esben Woge Stenderup
Jakob Mølgaard
Download
Idræt C 1ms Adrian Christen, Esben Woge Stenderup
Peter Balmer Broholm
Download
Kemi B 1m Hasse Bonde Rasmussen Download
Matematik A 2m Angela Carstensen Download
Matematik A 2t Elsie Jønsson Download
Matematik A 1m Klaus Olsbjerg Jensen Download
Matematik A 1t Troels Kongsgaard Eriksen Download
Matematik B 1i Jesper Sommer Larsen Download
Matematik B 1s Mads Hoy Sørensen Download
Samfundsfag A 2ei Liste Lester, Sanne Lisborg Download
Samfundsfag A 2s Sanne Lisborg Download
Samfundsfag A og B 1e Anine Frost Download
Samfundsfag A 1s Lise Lester Download
Spansk A 2g Anita Nicolaisen Download
Spansk A 1g Alma Charalabidis Download
Tysk B 1et Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 1i Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 1m Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 1s Wiebke Petrowitz Download
Afsluttende fag 2015
Astronomi C 3g Klaus Olsbjerg Jensen Download
Billedkunst C 1eim René Fanø Pedersen Download
Billedkunst C 1st Jeanette Holst Jakobsen Download
Biologi A 3b Ditte Horsted Carlsen Download
Biologi B 3g Lea Prehn Download
Biologi C 1e Lea Prehn Download
Biologi C 1i Lea Prehn Download
Biologi C 1m Lea Prehn Download
Biologi C 1s Ditte Horsted Carlsen Download
Dansk A 3b Christina Riise Download
Dansk A 3e Anita Nicolaisen Download
Dansk A 3m René Fanø Pedersen Download
Dansk A 3s Mirian Due Steffensen Download
Engelsk A 3g EN1 Pia Theilgaard Smith Download
Engelsk A 3g EN2 Jens Melvej Christensen Download
Engelsk A 3e Kristian Møller Hansen Download
Engelsk B 2m Jakob Mølgaard Download
Engelsk B 2s Jesper Olesen Download
Engelsk B 2t Pia Theilgaard Smith Download
Erhvervsøkonomi C 2s Mads Hoy Sørensen Download
Fransk A 3g Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 2g Anne Frandsen Download
Fysik A 3g Jesper Sommer Larsen Download
Fysik B 3g Mads Hoy Sørensen Download
Fysik B 2m Mads Hoy Sørensen Download
Fysik B 2t Jesper Sommer Larsen Download
Fysik C 2e Eva Møller Download
Fysik C 2s Eva Møller Download
Fysik C 2t Klaus Olsbjerg Jensen Download
Geovidenskab A 3m Klaus Olsbjerg Jensen
Nicolai Lind Bentsen
Download
Historie A 3b Anders Lytzen Lassen Download
Historie A 3e Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 3m Jens Melvej Christensen Download
Historie A 3s Jeanette Holst Jakobsen Download
Idræt B 3b Christina Riise Download
Idræt B 3g Mathilde Kofoed-Hansen Download
Idræt C 3bm Mathilde Kofoed-Hansen
Peter Balmer Hansen
Download
Idræt C 3es Christina Riise
Jakob Mølgaard
Mathilde Kofoed-Hansen
Download
Kemi A 3g John Bernstorff Nielsen Download
Kemi B 2m Troels Kongsgaard Eriksen Download
Kemi C 1i Hasse Bonde Rasmussen Download
Kemi C 1s Hasse Bonde Rasmussen Download
Kemi C 2t Hasse Bonde Rasmussen Download
Matematik A 3g Mads Hoy Sørensen Download
Matematik A 3m Angela Carstensen Download
Matematik B 3g Troels Kongsgaard Eriksen Download
Matematik B 2e Klaus Olsbjerg Jensen Download
Matematik B 2s Lars Petersen Gede
Troels Kongsgaard Eriksen
Download
Matematik C 1e Angela Carstensen Download
Mediefag B 3e Jesper Olesen Download
Mediefag C 1e Lotte Vestergaard Melchiorsen Download
Mediefag C 1im Jesper Olesen Download
Mediefag C 1st Lotte Vestergaard Melchiorsen Download
Musik B 2e Lars Petersen Gede Download
Musik C 1g Lars Petersen Gede Download
Naturgeografi B 3g Pi Suhr Willumsen Download
Naturgeografi C 1e Pi Suhr Willumsen Download
Oldtidskundskab C 3b Ann-Kristin Nielsen Download
Oldtidskundskab C 3m Christian Bohr Download
Oldtidskundskab C 3s Ann-Kristin Nielsen Download
Psykologi C 3g 1 Niels Jensen, Lasse Ornebjerghus Download
Psykologi C 3g 2 Niels Jensen, Lasse Ornebjerghus Download
Religion C 2e Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3b Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3m Lina Haahr Petersen Download
Religion C 3s Lina Haahr Petersen Download
Samfundsfag A 3g Wiebke Petrowitz Download
Samfundsfag A 3s Anders Lytzen Lassen Download
Samfundsfag B 2e Elsie Jønsson Download
Samfundsfag C 1i Sanne Lisborg Download
Samfundsfag C 1m Sanne Lisborg Download
Samfundsfag C 1t Nicolai Lind Bentsen Download
Spansk A 3g Anita Nicolaisen Download
Tysk A 3g Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2em  Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 2s Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 2t Kristian Møller Hansen Download
Ikke-afsluttende fag 2015
Biologi A 2t John Bernstorff Nielsen Download
Bioteknologi A 1t Ditte Horsted Carlsen
Hasse Bonde Rasmussen
Download
Bioteknologi A 2t John Bernstorff Nielsen Download
Dansk A 2e Mirian Due Steffensen Download
Dansk A 2m Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 2s Lina Haahr Petersen Download
Dansk A 2t René Fanø Pedersen Download
Dansk A 1e Lina Haahr Petersen Download
Dansk A 1i Peter Balmer Broholm Download
Dansk A 1m Sanne Lisborg Download
Dansk A 1s Christina Riise Download
Dansk A 1t René Fanø Pedersen Download
Engelsk A 2e Charlotte Haunsø Hansen Download
Engelsk A 1e Jakob Mølgaard Download
Engelsk B 1i Pia Theilgaard Smith Download
Engelsk B 1m Pia Theilgaard Smith Download
Engelsk B 1s Jens Melvej Christensen Download
Engelsk B 1t Jesper Olesen Download
Fransk B 1ei Charlotte Haunsø Hansen Download
Fransk B 1mst Charlotte Haunsø Hansen Download
Fysik B 1m Klaus Olsbjerg Jensen Download
Fysik B 1t Jørgen Ebbesen Download
Geovidenskab A 2m Nicolai Lind Bentsen Download
Historie A 2e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 2m Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 2s Anders Lytzen Lassen Download
Historie A 2t Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 1e Jens Melvej Christensen Download
Historie A 1i Jeanette Holst Jakobsen Download
Historie A 1m Anders Lytzen Lassen Download
Historie A 1s Søren Helstrup Download
Historie A 1t Jeanette Holst Jakobsen Download
Idræt B 2t Peter Balmer Broholm Download
Idræt B 1i Anine Frost
Jakob Mølgaard
Download
Idræt C 2et Jakob Mølgaard
Mathilde Kofoed-Hansen
Download
Idræt C 2ms Christina Riise
Peter Balmer Broholm
Mathilde Kofoed-Hansen
Download
Idræt C 1et Christina Riise
Peter Balmer Broholm
Mathilde Kofoed-Hansen
Download
Idræt C 1ms Anine Frost
Mathilde Kofoed-Hansen
Peter Balmer Broholm
Download
Kemi B 1m Hasse Bonde Rasmussen Download
Matematik A 2m Jesper Sommer Larsen Download
Matematik A 2t Jørgen Ebbesen Download
Matematik A 1m Angela Carstensen Download
Matematik A 1t Elsie Jønsson Download
Matematik B 1i Elsie Jønsson Download
Matematik B 1s Troels Kongsgaard Eriksen Download
Mediefag B 2e Lotte Vestergaard Melchiorsen Download
Mediefag C 1e Lotte Vestergaard Melchiorsen Download
Samfundsfag A 2e Anine Frost Download
Samfundsfag A 2s Nicolai Lind Bentsen Download
Download
Samfundsfag A 1s Sanne Lisborg Download
Samfundsfag B 1e Anders Lytzen Lassen Download
Spansk A 2g Anita Nicolaisen Download
Spansk A 1g Anita Nicolaisen Download
Tysk B 1ei Wiebke Petrowitz Download
Tysk B 1mt Kristian Møller Hansen Download
Tysk B 1s Wiebke Petrowitz Download