Studievejledningen er et tilbud til elever om åben, anonym rådgivning, hvor du kan tale frit om små og store problemer

Studievejledning

Studievejledningen er et tilbud til elever om åben, anonym rådgivning. Her kan du komme og tale om små og store problemer som studievaner, planlægning, notatteknik, eksamensteknik, motivation og personlige forhold. Studievejledningen hjælper også med oplysninger om SU. Studievejlederne har tavshedspligt.

En klasse har som udgangspunkt den samme vejleder i alle tre år, men den enkelte elev kan selv vælge, hvilken studievejleder han eller hun vil søge i personlige samtaler.

I slutningen af september/starten af oktober kommer alle 1.g-elever til en personlig samtale med klassens teamleder med fokus på det forestående studieretningsvalg. Studievejledningen afholder gruppesamtaler vinter/forår i de nye studieretningsklasser med fokus på trivsel.

Hvis lærere, ledelse eller kammerater udtrykker bekymring for en elevs trivsel, vil studievejlederne tilbyde eleven en samtale. Studievejlederne planlægger sammen med ledelsen teammøder, som finder sted i forbindelse med karaktergivning. Her mødes ledelsen og klassens team for at diskutere den enkelte elevs mulighed for at gennemføre en studentereksamen. Derudover afholdes med jævne mellemrum trivselsmøder mellem ledelse, teamleder og studievejleder.

I begyndelsen af grundforløbet står studievejlederne for studiemoduler, hvor overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse belyses og diskuteres. I øjeblikket drejer det sig om to moduler, der primært koncentrerer sig om studievaner og trivsel.

I oktober skal 1.g’erne vælge studieretning. I den forbindelse afholder skolen et forældremøde i slutningen af september måned. Mødet har det formål at give elever og deres forældre mulighed for at drøfte det endelige studieretningsvalg. Både med henblik på gennemførelse og med hensyn til konsekvenserne for elevernes valg af videregående uddannelse. Ved mødet vil studievejlederne, ledelsen samt Mette Berner fra Studievalg DK være til stede.

Studievejledningen har ud over skolens ledelse og lærere et tæt samarbejde med fire forskellige instanser: skolens læsevejleder, UU (ungdomsuddannelses-vejledning), skolens psykolog og Studievalg Danmark.

Book en tid

Kruses studievejledere hedder Cammilla Andersen, Jakob Mølgaard og Troels Keun Nielsen, og de holder til i studievejledningens kontor i lokale 315. Studievejlederne har følgende træffetider:

Jakob Mølgaard (jm@mks.dk)

Ulige uger:

Tirsdage i 3.modul

Onsdage i 4.modul

Lige uger:

Mandage i 4.modul

Fredage i 3.modul

 

Troels Keun Nielsen (tkn@mks.dk)

Ulige uger:

Torsdag 2.lektion

Fredag 2.lektion

Lige uger:

Mandag 2.lektion

Torsdag 2.lektion

 

Du kan booke en tid i studievejledningen ved at kontakte din studievejleder per mail eller i en besked i Lectio.

Jakob Mølgaard
Studievejleder
Troels Keun Nielsen
Studievejleder, lærer i historie og fransk
Studievalg Danmark

Er du i tvivl om, hvad du vil efter gymnasiet? Har du spørgsmål til valg af videregående uddannelse? Har du spørgsmål til ansøgning og optagelse? Eller har du en funktionsnedsættelse, der har betydning for dit studievalg? Så har Studievalg Danmark svarene på dine spørgsmål.

Studievalgsvejlederen fra Studievalg DK hedder Mette Berner, og hende kan du møde til både obligatoriske og frivillige arrangementer på Kruses Gymnasium i løbet af din tid her. Derudover har du mulighed for at få individuel vejledning. Mette Berner er på Kruse 1-2 gange om måneden. Du kan se hvornår og booke tid til vejledning her.

Du kan finde information om videregående uddannelser her, få inspiration til dit studievalg på Studievælgeren og søge optagelse til videregående uddannelse på optagelse.dk.

SPS-vejledning

SPS-vejledning (specialpædagogisk støttevejledning) er en kompenserende studiestøtte til dig, der har en funktionsnedsættelse/diagnose.

På Kruses Gymnasium har vi en meget dygtig og erfaren SPS-vejledere (Lone), der kan hjælpe dig med de udfordringer, du har. Det kan f.eks. være, at I sammen skal skabe overblik over ugens lektier og de kommende afleveringer, det kan være hjælp til forståelse og struktur af en opgave, hjælp til opstart af en opgave, at komme videre med den eller få den afsluttet, eller hjælp til trivsel og sociale udfordringer. I SPS-vejledningen er det dig, der er i centrum, og det er dine behov, der tages udgangspunkt i.

Du mødes med din vejleder på skolen i løbet af din skoledag, og I mødes så ofte, du har brug for det. For de fleste er det 1-2 timer om ugen.

Hvis du vil søge om SPS-vejledning, skal du kontakte din studievejleder eller vicerektor Anders Lytzen Lassen.