Udmeldelse af Kruses Gymnasium

Udmeldelse af Kruses Gymnasium

Hvis du ønsker at melde dig ud af Kruses Gymnasium skal du printe, udfylde og indlevere en udmeldelsesblanket, som du finder til højre på denne side. Den underskrevne blanket kan du enten sende til eller aflevere på skolen.

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret skal der betales skolepenge for den måned, som udmeldelsen finder sted i, såfremt udmeldelsen sker den 14. eller tidligere i måneden. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.