Kære elever og forældre

Som alle nok er bekendt med, er der lige nu en energikrise i Danmark. Derfor er vi alle, både private, virksomheder og institutioner, blevet bedt om at skrue ned for varmen og spare på strømmen.

Det har vi valgt at efterleve her på skolen. Vi har allerede taget en række initiativer for at spare på strømmen, ved blandt andet at udskifte såvel lysstofrør som armaturer til noget, der er mere energibesparende. Vi har også, som eleverne nok har bemærket, valgt at slukke for en del lys på skolens gangarealer.

I forhold til opvarmning af skolen, har vi også valgt at følge myndighedernes anbefalinger. Derfor vil skolens varmeanlæg blive sat på 19 grader, når fyringssæsonen starter på mandag. Vi er klar over, at både den mindre belysning, og den lidt lavere temperatur kan være til gene i nogle tilfælde, men det er vores vurdering, at vi bør følge myndighedernes anbefalinger i forhold til såvel varme som elforbrug.

Venlig hilsen

Anders Lassen

Vicerektor