Nøgletal for Kruses Gymnasium

Eksamensresultat ved studentereksamen

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit Socioøkonomisk reference*
2014 8,2 7,2 +0,2
2015 8,3 7,3 +0,2
2016 8,5 7,4 +0,1
2017 8,2 7,4 +0,1
2018 8,5 7,4 +0.2

*Socioøkonomisk reference er forskellen på det opnåede snit og det snit, eleverne statistisk burde have opnået i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Er dette tal positivt, indikerer det, at skolen løfter eleverne højere end forventet.

 

Andel, der gennemførte uddannelsen

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit
2014 92 % 84 %
2015 90 % 84 %
2016 94 % 85 %
2017 85 % 85 %
2018 92 % 85 %

 

Andel studenter med påbegyndt videregående uddannelse to år efter studentereksamen

Bevisår Kruses Gymnasium Landsgennemsnit
2015 87 % 74 %
2016 77 % 73 %
2017 84 % 71 %