MKSeniors for tidligere Kruse-elever samt mulighed for rekvirering af studenterbevis

MKSeniors er navnet på Marie Kruses Skoles forening for tidligere elever fra såvel hovedskolen som gymnasiet. Foreningen har eksisteret siden 1987 og har over 1.500 medlemmer. Det er MKSeniors hensigt at arrangere fester og andre arrangementer for foreningens medlemmer.

På MKSeniors’ Facebook-side er det muligt at læse mere om foreningen og medlemskab af den. Det er også her, foreningen informerer om forestående begivenheder for skolens tidligere elever.

Alumnefest for jubilarer

Kruses Gymnasium afholder hvert efterår en alumnefest for studenter, som om sommeren kunne fejre 10-, 20-, 25-, 30-, 40- og 50-årsjubilæum som dimittend fra gymnasiet. Festen finder sted den første lørdag i november i Kruses lokaler på Stavnsholtvej i Farum og er altid en hyggelig og festlig aften i selskab med kammerater og lærere fra tiden på Kruse. Der bliver danset lanciers og spist lækker mad. Og som regel slutter festen først langt ud på natten, når de sidste gæster forlader bygningen.

Læs mere om dette års alumnefest her.

Studenterbevis

Kopi af studenterbevis fra 1995 og tidligere kan rekvireres hos Farum Lokalarkiv. Kontakt Bjarne Birkbak på bcb@furesoe.dk eller 7235 6097.

Kopi af studenterbevis fra 1996 og frem kan rekvireres ved henvendelse til Karin Piccini på kp@mks.dk. Kopi af grundskolebevis kan rekvireres ved henvendelse til Karina Eis Møller på kem@mks.dk.

Kopi af studenterbevis fra 1. maj 2021 og frem: Et digitalt bevis kan hentes på Min kompetencemappe – se mere på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/digitale-beviser

Ved henvendelse oplyses navn, telefonnummer, fødselsdato, klasse og årstal for afsluttende eksamen.

Udstedelsesgebyret er 225,- kr.