130-timerspuljen har til formål at forbedre elevernes faglighed, studievaner og generelle dannelse

130-timerspuljen

Gymnasieelever har i løbet af en stx-uddannelse 130 timer til studieaktiviteter udover den normale undervisning. Disse går under betegnelsen 130-timerspuljen og har til formål at forbedre elevernes faglighed, studievaner og generelle dannelse.

En del af puljen er placeret i innovationsdage og workshops, mens de resterende timer skal administreres af Kruse-eleverne selv. Timerne kan benyttes til talentprogrammer eller en faglig opgradering i et område. Eller på bare at arbejde med et emne af stor interesse.

Skolen sammensætter hvert år en stribe kurser, som spænder over forskellige emner, arbejdsmetoder og niveauer. Eleverne kan efterfølgende skrive sig op til et kursus, som de skal følge over en række kursusgange på linje med al anden undervisning på Kruses Gymnasium.