Kruses Gymnasium kan som privatgymnasium tilbyde en studieretning, hvor idræt på B-niveau er obligatorisk.

Idræt B i studieretning

Kruse har som privatgymnasium mulighed for at tilbyde undervisning, hvor idræt på B-niveau er obligatorisk i en studieretning med biologi på A-niveau og kemi på B-niveau. På denne studieretning skal du kombinere idræt og idrætsteori, og du kommer til at arbejde med emner som bl.a. kroppen, sport, doping og fysiologi i tæt relation til biologi og kemi.

Du kommer til at lære om:

  • anatomi (muskler, nervesystem, led, sener og bevægelsesanalyse)
  • træningsfysiologi (træningsplanlægning, energiomsætning, ernæring og sundhed)
  • idrætshistorie (gymnastikkens historie, OL og idrætspolitik)
  • idræt i forhold til etik og samfund (fedmeepidemi, motivation, teamwork, doping og hooliganisme)

Idræt C – fem idrætslinjer

Som privatgymnasium har Kruses Gymnasium også mulighed for at tilrettelægge idrætsundervisningen, så enkelte discipliner bliver prioriteret højt. På studieretninger med idræt på C-niveau får du mulighed for at vælge mellem én af følgende idrætslinjer:

  • Adventure (kano, kajak, mountainbike, livredning, svømning)
  • Ski (skiture og grundtræning, rulleskøjter, rulleski)
  • Boldspil (fodbold, håndbold, volleybold, basket)
  • Træning (crossfit, styrketræning, løb)
  • Ketsjersport/slagboldspil (squash, tennis, badminton, floorball, cricket, softball)

På hver idrætslinje bliver der også undervist i musik og bevægelse, boldspil, atletik, svømning og løb. Du bliver introduceret til mange forskellige idrætsgrene, og du skal nok få mulighed for både at blive udfordret og vise, hvad du kan!

På visse af linjerne, særligt skilinjen, må du regne med en ekstra egenbetaling.

Kruse har et godt konkurrencegen, og eleverne deltager gerne i skoleturneringer i eksempelvis volleyball, fodbold, håndbold, badminton og basket.