Du behøver ikke være superklog for at begynde på Kruse  – men du har gode muligheder for at blive det

Læsevejledning

Hvis du har læse-, stave- eller skriveproblemer, kan du få hjælp hos skolens læsevejleder.

Alle 1.g’ere bliver screenet inden efterårsferien. Hvis der er behov for at følge op med ekstratræning (enten i hold eller alene), vil det blive tilbudt, bl.a. via et ressource-rum, hvor eleverne kan arbejde med de relevante problematikker. Der vil desuden være undervisning i læsestrategier i alle 1.g-klasser.

Elever, som på skrift har vanskeligt ved at formulere sig korrekt og uden misforståelser, kan i nogle tilfælde få tilbudt hjælp med at få opgaverne gennemarbejdet sprogligt, før de afleveres til læreren. Dette aftales med faglæreren.

Ordblindhed

Det er forskelligt, om elever, der begynder i gymnasiet, er blevet testet for dysleksi (ordblindhed) i grundskolen, også selvom der måske har været mistanke herom. Elever med en uopdaget dysleksi kan fx klare sig fint mundtligt, men alligevel vise sig at have udfordringer med læsning, stavning eller skrivning. For dem er det ofte en stor lettelse at finde ud af, hvorfra problemerne stammer.

Opdager vi elever med dysleksi, vil der være tilbud om en særligt tilrettelagt træning, ekstra tid til eksamen og mulighed for at søge om kompenserende hjælpemidler. En målrettet indsats kan gøre disse elevers gymnasietid – og senere studietid – meget nemmere.

Kontakt Kruses læsevejleder

Charlotte Haunsø Hansen (CH)
Telefon: 22 48  34 34
E-mail: ch@mks.dk (eller via Lectio)

 

 

Matematikvejledning

Alle 1.g’ere screenes midt i grundforløbet, og faglæreren bruger resultaterne til at lægge niveauet for undervisningen i klassen. Faglæreren vil på baggrund af resultaterne fra screeningerne kunne vejlede eleverne til at vælge en studieretning med matematik på B-niveau eller på A-niveau.

Kruses Gymnasium tilbyder lektiecafé som supplement til den almindelige undervisning. Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres til at benytte lektiecaféen, som finder sted én gang om ugen og altid bemandes med faglærere.

Hvis du har problemer med matematik og behov for vejledning til at finde det rette niveau, kan du kontakte skolens matematikvejleder.

Kontakt Kruses matematikvejleder

Troels Kongsgaard Eriksen (TE)
Telefon: 21 12 71 09
E-mail: te@mks.dk (eller via Lectio)