Du behøver ikke være superklog for at begynde på Kruse  – men du har gode muligheder for at blive det

Læsevejledning

Læsevejledning

I løbet af grundforløbet bliver alle nye elever i gymnasiet og HF screenet i stavning, læsehastighed og læseforståelse af skolens læsevejleder.

Formålet med screeningen er at afdække ordblindhed eller andre udfordringer inden for læsning og stavning.

Hvis screeningen giver mistanke om ordblindhed, tilbydes eleven at tage Den Nationale Ordblinde test. Ordblindetesten anvendes på tværs af landets uddannelser til at identificere ordblinde elever, studerende og kursister.

Opdager vi elever med ordblindhed, eller hvis du er ordblind, når du starter på Kruse, vil du blive inviteret til en samtale om, hvilken form for støtte du har brug for. Det kan fx være tilbud om kompenserende it-hjælpemidler til læsning og stavning og ekstra tid til eksamen.

Når du ansøger om optagelse på Kruse, er det vigtigt, at du i din ansøgning angiver, at du er ordblind, så vi hurtigt kan iværksætte den rette støtte til dig. Kontakt også gerne selv læsevejlederen.

Du er altid meget velkommen til at henvende dig til skolens læsevejleder, hvis du oplever problemer med stavning, læsning og/eller skrivning.

Kontakt Kruses læsevejleder

Charlotte Haunsø Hansen (CH)
E-mail: ch@mks.dk (eller via Lectio)

 

 

Matematikvejledning

Alle 1.g’ere screenes midt i grundforløbet, og faglæreren bruger resultaterne til at lægge niveauet for undervisningen i klassen. Faglæreren vil på baggrund af resultaterne fra screeningerne kunne vejlede eleverne til at vælge en studieretning med matematik på B-niveau eller på A-niveau.

Kruses Gymnasium tilbyder lektiecafé som supplement til den almindelige undervisning. Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres til at benytte lektiecaféen, som finder sted én gang om ugen og altid bemandes med faglærere.

Hvis du har problemer med matematik og behov for vejledning til at finde det rette niveau, kan du kontakte skolens matematikvejleder.

Kontakt Kruses matematikvejleder

Troels Kongsgaard Eriksen (TE)
Telefon: 21 12 71 09
E-mail: te@mks.dk (eller via Lectio)