Studieture på Kruse understøtter elevernes faglige udvikling, almene dannelse og klassens eller holdets sociale trivsel

“Noget af det, der er fedt ved Kruse er, at vi får lov til at rejse så meget. Det er fantastisk at være på studierejser, fordi man ser noget andet end Danmark og oplever noget nyt sammen med sine venner fra klassen. Samtidig er studierejserne en måde at komme endnu tættere på sine klassekammerater og lærere.” – Katia, 3.m.

Studierejser

Vi ser det som en del af gymnasiets opgaver at give eleverne rejseerfaringer, som styrker deres viden om og indsigt i en bred kulturkreds. Kruses Gymnasium ønsker derfor at overraske eleverne ved at tilbyde mulighed for kulturudveksling gennem rejser til destinationer, som de færreste må forventes at rejse til i fritiden, fx Østeuropa, Mellemøsten og Nordafrika.

Ved at udforske rejsemål udenfor Vesteuropa ønsker Kruse at åbne for indsigter i den kulturelle, etniske, politiske, ideologiske, religiøse og geografiske mangfoldighed, som vi er en del af. Eleverne møder forskellige tilværelsestolkninger og livsmuligheder og får mulighed for at udvikle evnen og modet til at forholde sig undrende, spørgende og nysgerrigt til den globale verdens mangfoldighed og udfordringer.

Vi ønsker, at eleverne stifter bekendtskab med globale netværksdannelser og samarbejder på alle niveauer – organisatorisk, politisk og på græsrodsniveau – og herigennem øge elevernes viden om den europæiske, øst og vest, mellemøstlige og nordafrikanske historie, politiske systemer og kultur.

Sprogrejser

Sprogklasserne på Kruse gæster tit Tyskland, Frankrig, Spanien og England. Det giver eleverne mulighed for at få kulturen ind under huden og besøge interessante museer. Samtidig er sprogrejserne en mulighed for at møde jævnaldrende fra gymnasier i de pågældende lande. Det er altså en tur, hvor sprog og kultur for de enkelte klasser bliver studeret i eget miljø, og elevernes sproglige kundskaber bliver øvet og pudset af.

Udveksling

Uanset hvilke fremmedsprog, du vælger på Kruse, har du gode muligheder for at komme på udveksling, da vi har udvekslingsaftaler for alle gymnasiets sprogfag.

Fælles for udvekslingsopholdene er, at du bor hos en lokal familie sammen med en elev fra den skole, vi besøger. Her indgår du på lige fod i familiens liv og har en base for mange spændende oplevelser sammen med familien, de klasser vi besøger og de andre elever fra Kruse, du er afsted med. Når vi får besøg fra de samme skoler, er det din tur til at være vært for en elev, så du skal være villig til at åbne dit hjem for en fremmed.

Udvekslingselever

Af og til har vi også udvekslingselever på Kruse igennem en længere periode. De kommer fra hele verden, følger typisk en klasse gennem et helt år og starter helt uden danskkundskaber. Men ved intensiv sprogtræning og samvær med gymnasiets elever lærer de hurtigt at begå sig på dansk og bliver en integreret del af livet på Kruse.

Du kan hjælpe dem ved at tage godt imod dem og hjælpe dem godt på vej i den første svære tid.

Gerlev-tur

Hvert år tager 1.g’erne til Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse for at lege sig til viden og være sammen på tværs af årgangen i 2-3 dage.

Højskolen ligger i naturskønne omgivelser, som elever og lærere benytter sig af til at spille fodbold, basket og volley eller danse og lege på anden vis. Der skal en del energi til for at klare programmet på Gerlev-turen, så heldigvis serverer højskolen lækker hjemmelavet, økologisk mad.

Livet på skolen
#kruseliv