Translokation for årets studenter den 26. juni 2020

16. jun 2020
Kære kommende studenter og forældre

Vi glæder os meget til at se jer til årets translokation på Kruse den 26. juni, hvor alle elever bliver fejret og får deres eksamensbevis.

I år er vi dog underlagt nogle COVID-19-retningslinjer, som gør ceremonien noget anderledes end ellers. Vi skal afholde translokationen klassevis, og hver student må maksimalt have 4 familiemedlemmer med. Det er vigtigt at understrege, at det ikke vil være muligt at deltage i translokationen for andre end de inviterede gæster.

Translokationen vil blive afholdt i henholdsvis Kruses kantine og auditorium, hvor afgangsklasserne vil blive fejret forskudt i tidsrummet kl. 8.00-13.10.

Tidsplan for translokationen

3.e Kantinen kl. 8.00-9.10 (foto 9.20)

3.i Auditoriet kl. 8.35-9.45 (foto 9.55)

3.t Kantinen kl. 10.00-11.10 (foto 11.20)

3.m Auditoriet kl. 10.35-11.35 (foto 11.55)

3.s Kantinen kl. 12.00-13.10 (foto 13.20)

Vogntur

Efter translokationen vil eleverne blive fotograferet i én af gymnastiksalene, hvorefter de fortsætter dagen med den traditionsrige vogntur. Vognene skal køre fra skolen hver for sig, så der vil ikke være noget samlet vogntog, ligesom eleverne desværre heller ikke vil kunne samles til fællesdans på Williams Plads, som traditionen ellers foreskriver.

 

Vi glæder os til en festlig dag på Kruse!