Ordre til samme dag skal være færdigindtastet og afsluttet inden kl. 7.45