Velkommen til nye elever

Vi glæder os til at tage imod alle vores nye 0.g'ere efter sommerferien!

Vi starter skoleåret med en introtur for hele 0.g-årgangen tirsdag den 13. august 2024, hvor vi mødes kl. 10.30 i Auditoriet i skolens Science-bygning. Her vil I blive budt velkommen af skoleleder Mette Breschel, samt af jeres kommende klasselærere. Umiddelbart efter velkomsten tager vi af sted på introtur, hvor vi i mindre grupper cykler ud til en hytte i skoven.

Første dag på Kruse er fredag den 16. august, hvor der er Klassedysten sammen med resten af gymnasiet. Mødetid er kl. 09.00 i dit klasselokale, hvor du får diverse informationer om skoleåret. Selve Klassedysten finder sted kl. 10.00-15.00.

Første undervisningsdag er mandag den 19. august.

Årets første Café Kruse finder sted allerede fredag den 23. august kl.16:30.

Første Kruse-fest finder sted fredag 27. september, og lærerne inviterer alle 0.g'ere til før-fest-pizzahygge kl. 19.00-20.00 på skolen.

Find flere informationer om de enkelte arrangementer i sommerferiebrevet fra årgangens lærere.

Vi glæder os til at se jer til et spændende og lærerigt skoleår i Kruses 0.g!