Der er fokus på, at den enkelte elev stræber efter at blive klar til en gymnasial uddannelse

Optagelse i 0.g

Du kan ringe til viceinspektør Jens Kristian K. Meyn, hvis du har spørgsmål eller er interesseret i at gå i 10. klasse på Marie Kruses Skole – tlf. 44 34 62 06.

For at blive indmeldt er det dog nødvendigt at skrive sig på ventelisten, som sker via den elektroniske indmeldelsesblanket nedenfor. Det koster 500 kroner at blive skrevet på ventelisten. Beløbet bedes indbetalt på reg.: 2191, konto: 8478188413. Husk at anføre elevens cpr-nummer under meddelelser.
Ansøgningen er gældende fra den dag, hvor skolen modtager ansøgningsgebyret på 500 kr. Herefter sender vi et brev med en bekræftelse.

Tager du 10. klasse på Kruse, bliver du automatisk en del af Kruses Gymnasium. Derfor kalder vi 10. klasse for 0.g. Du vil blive introduceret til gymnasiefag og arbejdsformer, der letter overgangen til en gymnasial uddannelse.

Du bliver en faglig del af gymnasiet

 • du får gymnasial undervisning
 • du deltager i fællestimerne

Du bliver en social del af gymnasiet

 • du kan deltage i gymnasiets mange elevudvalg, fx skiudvalget og filmudvalget
 • du har klasselokale i gymnasiets område
 • du er med til festerne i gymnasiet og Café Kruse
 • du deler kantine med gymnasieeleverne

Der er fokus på, at den enkelte elev stræber efter at blive klar til en efterfølgende STX-lignende uddannelse. Ligeledes arbejder lærerteamet ud fra dette fokus.
Derfor er der lagt en ramme for undervisningen, hvor der er prioriteret et timetal, der gør det muligt at koncentrere sig om udvikling inden for kernefagene samt give tid og rum til fordybelse.

Hvis du vælger at gå i o.g på Marie Kruses Skole, ønsker du at…

 • forberede dig til en gymnasial uddannelse
 • udvikle gode arbejdsvaner
 • fagligt opkvalificeres
 • fordybe dig i de enkelte fag
 • blive mere moden
 • blive ansvarlig og selvstændig
Indmeldelsesblanket