Indmeldelse

235710089 4750977458258350 593843507465818186 N

For at få plads på Marie Kruses Skole, skal dit barn skrives op på ventelisten. Du kan skrive dit barn på ventelisten fra den dag, det bliver født.

Barnet placeres på ventelisten i den rækkefølge, det bliver indskrevet. Hvert år oprettes der nye 6. klasser og 10. klasser, hvor muligheden for optagelse er størst. Følg linket nederst på siden for at skrive dit barn på ventelisten.

Optagelse

Optagelse i 0. klasse sker udelukkende efter barnets placering på ventelisten. Dog vil børn med søskende på skolen blive placeret højere på ventelisten. Optagelse på øvrige klassetrin sker efter placering på ventelisten og en afklarende samtale.

Ved ønske om optagelse på venteliste benyttes den elektroniske optagelsesblanket nederst på siden. Det koster 500 kroner at blive skrevet på ventelisten. Beløbet betales i forbindelse med opskrivningen.

Ansøgningen er gældende fra den dag, hvor skolen modtager ansøgningsgebyret på 500 kr. Herefter sender vi et brev med en bekræftelse.

I forbindelse med orientering om informationsaften og eventuel afklarende samtale benytter skolen sig af forældrenes e-mailadresser. Det er forældrene, der er ansvarlige for at kontakte skolen, hvis kontaktinformationerne ændrer sig. Ændringer sendes til venteliste@mks.dk 

Ny i 0. klasse

Marie Kruses Skole opretter hvert år to nye 0. klasser med en klassekvotient på 24 elever. 0. klasses overordnede formål er at gøre barnet skoleparat. Det betyder i praksis, at 0. klasse er starten på et aktivt skoleliv. I 0. klasse skal barnet tilegne sig viden og færdigheder, der giver et godt fundament til det videre skoleforløb.

I 0. klasse støttes barnet i dets selvstændige udvikling, samtidig med at det skal lære at indgå i et socialt fællesskab. Der arbejdes med at styrke barnets evne til at lytte og modtage information/beskeder samt at fastholde koncentrationen.

På Marie Kruses Skole har elever i 0. klasse 25 ugentlige lektioner. Undervisningen varetages i hver klasse af to uddannede børnehaveklasseledere. Herudover deltager elevernes kommende klasselærer i to ugentlige lektioner i andet halvår af 0. klasse. Desuden er der et tæt samarbejde med kernepædagogen fra skolens SFO Kometen.

For at komme i betragtning til de nye 0. klasser skal eleven skrives op på vores venteliste som beskrevet ovenfor.

Ultimo oktober afholdes en informationsaften, hvorefter 48 elever får tilbudt en plads i vores børnehaveklasser.

DSC3054 1024X683
277339034 365161718953535 4360250637598010934 N (2)
DSC3470 1 1024X683
235818550 4750983618257734 4836024001103288433 N

Ny i 3. klasse

Hvert år optager Marie Kruses Skole to nye elever til begge 3. klasser.

Det betyder, at klassekvotienten på 3. årgang er 26 elever.

Ny i 6. klasse

Marie Kruses Skole opretter hvert år to nye 6. klasser med en klassekvotient på 26 elever.
Vi tilbyder fire skoleår, hvor der er fokus på faglig indlæring, faste retningslinjer og forventninger, tæt opfølgning på den enkelte elev samt fokus på, hvordan den enkelte kan bidrage til fællesskabet.

Ud over den målrettede undervisning frem mod afgangsprøverne byder 6. til 9. klasse på mange spændende forløb. Eksempelvis lejrskole, udvekslingsophold, feedbacktimer, projektuger, obligatorisk valgfag, fester, caféarrangementer samt musicalprojekt efter skoletid.

Vi forventer, at elever, der ønsker optagelse, er interesserede i at yde en indsats for at opnå et optimalt fagligt og personligt udbytte af deres skoletid.

For at komme i betragtning til de nye 6. klasser skal eleven skrives op på vores venteliste som beskrevet ovenfor.

I januar/februar måned afholder Marie Kruses Skole en informationsaften, hvorefter der indkaldes til en afklarende samtale ud fra ventelisten. Formålet med samtalen er at få afstemt gensidige forventninger og at sikre, at et skoleskift vil være det rigtige valg for eleven. Forud for samtalen udfyldes skolens skema vedrørende ønske om skoleskift samt en skoleudtalelse.

Opskriv dit barn på venteliste

For at opskrive et barn på ventelisten, skal der benyttes NemID eller MitID. Man kan kun opskrive børn, som man har fælles bopæl med i CPR-registret.

NB! Når man har skrevet sit barn på venteliste, er man selv som forældre ansvarlig for løbende at informere os om eventuelle ændringer i ens kontaktoplysninger.

Skriv dit barn på ventelisten

Læs mere om opskrivning med NemID her:

Opskrivning med NemID

Hvis man ikke har et NemID eller man har behov for at opskrive et barn, der ikke har et dansk CPR-nummer p.t., bedes man kontakte skolen.