Informationsaften

Marie Kruses 6.Klasse (4 Of 7)

0. klasse:

Oktober 2024

Ved informationsaftenen fortæller skolens ledelse om Marie Kruses skole, herunder lidt generelt om hele skole-, 0. klasse-, førskole- og SFO-forløbet.

0.klasseledere og personale fra Kometen fremviser diverse undervisningsmateriale, produkter og meget mere. Alt sammen noget, som børnene vil møde det første år, de går i skole og SFO.

Arrangementet slutter med en kort rundvisning.

Marie Kruses Skole optager hvert år 48 elever til skolestart i 0. klasse til august. For at komme i betragtning til en eventuel plads på Marie Kruses Skole skal man være skrevet op på vores venteliste.

Skriv dit barn op!

Alle elever, der optages i 0. klasse, garanteres plads i skolens SFO, Kometen. Kometen tilbyder før-skoleforløb med optagelse 1. maj. Læs mere om Kometen her.

Alle, der står på skolens venteliste, vil inden udgangen af september modtage en mail, hvori man bedes tilkendegive, om man fortsat er interesseret i at stå på skolens ventelisten.

Til informationsaften er alle velkomne - både forældre, som allerede har skrevet deres barn op, samt forældre, som bare er nysgerrige efter at høre mere om Marie Kruses Skole.

Deadline for tilbagemelding vedr. fortsat ønske om at stå på venteliste er den 28. oktober 2022.

Forældre til elever, der tilbydes plads, modtager mail senest tirsdag den 1. november 2022.

Børn, der har søskende på Marie Kruses skole, har 1. prioritet. Herefter optages elever til 0. klasse ud fra placering på venteliste med en ligelig fordeling af piger og drenge.

6. klasse:

Februar 2024

Ved informationsaftenen giver skolens ledelse en orientering om det skoletilbud, vi har på Marie Kruses Skole, og elever fra nuværende 6.c og 6.d fortæller om hvordan, de har oplevet et skoleskift til Marie Kruses Skole.

Arrangementet slutter med en kort rundvisning.

Marie Kruses skole optager hvert år 52 elever til start i 6. klasse til august. De 52 elever fordeles i to helt nye 6. klasser: 6.c og 6.d. For at komme i betragtning til en eventuel plads på Marie Kruses Skole skal man være skrevet op på vores venteliste.

Skriv dit barn op!

Alle forældre, hvis barn står på skolens venteliste til 6. klasse, vil i løbet af december måned modtage en mail, hvori man bedes tilkendegive, om man fortsat er interesseret i at stå på skolens ventelisten.

Deadline for tilbagemelding vedr. fortsat ønske om at stå på venteliste er fredag den 3. februar 2023.

Optagelse til 6. klasse foregår via samtale med kommende klasselærere. Forældre til de elever, der tilbydes samtale vedr. evt. optagelse, får tilsendt mail vedr. samtaletidspunkt medio februar. Ved samtalen skal der medbringes elevplan eller skoleudtalelse fra nuværende skole.

Optagelse til 6. klasse er en lang proces. Vi forventer først endelige klassedannelser ultimo marts 2023.