Kometen (SFO)

Kruses Skole V2 (82 Of 88)

Overgangen fra børnehave til skole og fritidshjem foregår i trygge og rolige rammer i Kometen.

Kometen er Marie Kruses Skoles SFO og et selvstændigt hus på ca. 1.000 kvadratmeter med flere værksteder, en tumlesal og egen legeplads, hvor børn fra Marie Kruses Skoles 0. – 3. klasser kan boltre sig.

Kruses Skole V2 (78 Of 88)
Kruses Skole V2 (76 Of 88)

Om os

Vi er en stor og engageret personalegruppe, som er sammensat af både pædagoger og medhjælpere – og ca. lige mange mænd og kvinder i forskellige aldre.

Kernepædagogen og klasselæreren tilrettelægger sammen forløb, som afvikles i løbet af skoleåret (fx fastelavn, temauger, skolebal og ture). Kernepædagogen deltager også i undervisningen, i skole-hjem-samtalen og i elevgennemgangen af den enkelte klasse.

Kometen arbejder ud fra Marie Kruses Skoles værdigrundlag. Kometen kendetegnes ved et tæt samarbejde med skolens lærere. Kometens pædagoger indgår i lærerteamet omkring den enkelte klasse på Marie Kruses Skole således skaber vi en tryg og sammenhængende hverdag for børnene. Vi har særligt fokus på børnenes sociale udvikling.

Når du starter i Kometen

Kometen (Marie Kruses Skoles SFO/skolefritidsordning) lægger vægt på, at før-skolebørnene får en tryg og rolig start med et godt fællesskab. De vil lære hinanden, personalet og Kometen at kende. Børnene udvikler legerelationer, så de har en følelse af at høre til og kende de mennesker og de fysiske rammer, som de skal til at være en del af, når de starter i skole og i Kometen.

I før-skoleperioden tilstræber vi at have en struktur og regler, der minder om den kommende skoledag, så børnene bliver mere skoleparate. I før-skoleperioden har vi løbende et tæt samarbejde med de kommende børnehaveklasselærere.

Kometen har et fast personale, der primært tager sig af før-skolebørnene. I maj og juni måned planlægger vi dagligt faste aktiviteter for børnene. Alle får tilsendt første uges program , når tiden nærmer sig.

Før-skoleforløbet bliver blandt forældre, børnehaveklasselærere og pædagoger betragtet som en rigtig god “skolestart”. Den ofte svære overgang fra den trygge børnehave til den nye skole og SFO foregår her i stille og rolige rammer. Børnene lærer de nye omgivelser, regler, voksne og ikke mindst de nye kammerater godt at kende.

Ind- og udmeldelse

Marie Kruses Skole tilbyder optagelse af før-skolebørn i skolens fritidsordning fra 1. maj. Fordelingen af børn fra Furesø Kommune foretages i samarbejde med kommunens pladsanvisning, mens fordelingen af børn fra andre kommuner foretages af Marie Kruses Skole.

Indmeldelse i Kometen sker ved henvendelse på Marie Kruses Skole, i forbindelse med bekræftelse på at barnet optages i børnehaveklasse på skolen.

Udmeldelse af Kometen sker ved henvendelse til Marie Kruses Skoles afdelingsinspektør, Lis Rosenlund Lau. Sker udmeldelsen i løbet af skoleåret, skal der betales for den måned, udmeldelsen finder sted samt den efterfølgende måned.

3.-klasseeleverne bliver automatisk udmeldt af fritidsordningen ved overgang til klub. Forældre til elever i 3. klasse inviteres hvert år i januar/februar måned til møde i Kometen vedrørende klub. Optagelse i klub foregår i et tæt samarbejde med pladsanvisningen i Furesø Kommune.

Forældrebetaling

Forældrebetaling for 2023: 1.841 kr. pr. måned i 12 måneder.


Åbningstider - Kometen (SFO)
Mandag – torsdag kl. 13.00 – 17.15
Fredag kl. 13.00 – 17.00

Morgenpasning
Mandag – fredag kl. 7.00 – 8.00

Åbningstider på skolefridage
Mandag – torsdag kl. 7.00 – 17.15
Fredag kl. 7.00 – 17.00

Den 1. maj er almindelig dag i skole og i Kometen.

Lukkedage 2023

  • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
  • Grundlovsdag
  • Uge 28 - 29
  • 24. december – 31. december

Kontaktoplysninger - Kometen (SFO)

Tlf: 44 34 62 01
E-mail: kometen@mks.dk 

Afdelingsleder Mads Toft-Olsen
Tlf: 44 34 62 12
E-mail: mto@mks.dk 

Souschef Merete Gade
E-mail: mg@mks.dk