Bestyrelsen

DSC 0074 1 1024X704

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.

Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium.
Bestyrelsen inkluderer forpersonerne for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Bestyrelsen

Torben Flagsø
Torben Flagsø
Formand
Torben Samson
Torben Samson
Næstformand
Jesper Berring
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Rsz 1342A0973
Karina Hasselriis
Forældrerepræsentant
Martin Edens
Martin M. Edens
Forældrerepræsentant
Inken Christensen
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels Eriksen
Troels Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Muhammed Bektas (1)
Muhammed Bektas
Udpeget af Furesø Kommune
Birgitte Kuhlmann
Cecilie Christensen
1. suppleant
Ruben Carpens Bestyr
Ruben Carpens
2. suppleant