Udmeldelse

DSC3411 1024X683 (1) (1)

I tilfælde af udmeldelse af Marie Kruses Skole kontaktes grundskolens ledelse skriftligt eller telefonisk på tlf. 44 34 62 00.

Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.

Anonym Profil (1)
Nicholas Frost-Lindsteen
Inspektør 7.-9. klasse
Jens Kristian Meyn
Jens Kristian K. Meyn
Viceinspektør 0.g