Udmeldelse

DSC3411 1024X683 (1) (1)

I tilfælde af udmeldelse af Marie Kruses Skole kontaktes grundskolens ledelse telefonisk eller skriftligt.

Lis Lau
Telefon: 44 34 62 31
E-mail: lrl@mks.dk

Debbie Hamilton
Telefon: 44 34 62 05
E-mail: dha@mks.dk

Jens Kristian K. Meyn
Telefon: 44 34 62 06
E-mail: jkm@mks.dk

Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.