Informationsaften

Image00037

0. klasse

24. oktober 2024 kl. 17-19

Ved informationsaftenen fortæller skolens ledelse om Marie Kruses skole, herunder lidt generelt om hele skole-, 0. klasse-, førskole- og SFO-forløbet.

0.klasseledere og personale fra Kometen fremviser diverse undervisningsmateriale, produkter og meget mere. Alt sammen noget, som børnene vil møde det første år, de går i skole og SFO.

Arrangementet slutter med en kort rundvisning.

Marie Kruses Skole optager hvert år 48 elever til skolestart i 0. klasse til august. For at komme i betragtning til en eventuel plads på Marie Kruses Skole skal man være skrevet op på vores venteliste.

NB! Når man har skrevet sit barn på venteliste, er man selv som forældre ansvarlig for løbende at informere os om eventuelle ændringer i ens kontaktoplysninger.

Skriv dit barn op!

Alle elever, der optages i 0. klasse, garanteres plads i skolens SFO, Kometen. Kometen tilbyder før-skoleforløb med optagelse 1. maj. Læs mere om Kometen her.

Alle, der står på skolens venteliste, vil inden udgangen af september modtage en mail, hvori man bedes tilkendegive, om man fortsat er interesseret i at stå på skolens ventelisten.

Til informationsaftenen er alle velkomne - både forældre, som allerede har skrevet deres barn op, samt forældre, som bare er nysgerrige efter at høre mere om Marie Kruses Skole.

Deadline for tilbagemelding vedr. fortsat ønske om at stå på venteliste er den 25. oktober 2024.

Forældre til elever, der tilbydes plads, modtager mail senest den 5. november 2024.

Børn, der har søskende på Marie Kruses skole, har 1. prioritet. Herefter optages elever til 0. klasse ud fra placering på venteliste med en ligelig fordeling af piger og drenge.

6. klasse

27. februar 2025 kl. 17-19

Ved informationsaftenen giver skolens ledelse en orientering om det skoletilbud, vi har på Marie Kruses Skole, og elever fra nuværende 6.c og 6.d fortæller om hvordan, de har oplevet et skoleskift til Marie Kruses Skole.

Arrangementet slutter med en kort rundvisning.

Marie Kruses skole optager hvert år 52 elever til start i 6. klasse til august. De 52 elever fordeles i to helt nye 6. klasser: 6.c og 6.d. For at komme i betragtning til en eventuel plads på Marie Kruses Skole skal man være skrevet op på vores venteliste.

NB! Når man har skrevet sit barn på venteliste, er man selv som forældre ansvarlig for løbende at informere os om eventuelle ændringer i ens kontaktoplysninger.

Skriv dit barn op!

Alle forældre, hvis barn står på skolens venteliste til 6. klasse, vil i løbet af januar måned modtage en mail, hvori man bedes tilkendegive, om man fortsat er interesseret i at stå på skolens ventelisten.

Deadline for tilbagemelding vedr. fortsat ønske om at stå på venteliste er den 3. februar 2025.

Optagelse til 6. klasse foregår via samtale med kommende klasselærere. Forældre til de elever, der tilbydes samtale vedr. evt. optagelse, får tilsendt mail vedr. samtaletidspunkt primo april. Forud for samtalen beder vi jer om at sende en skoleudtalelse fra nuværende skole. I forbindelse med optagelse, afvikles en lille screening af elevens læse- og stavefærdigheder.

Optagelse til 6. klasse er en lang proces. De endelige klassedannelser vil derfor først foreligge i maj 2025.