Mobil- og computerpolitik

DSC3184 1024X683

Mobil og computerpolitik

Eleverne på Marie Kruses Skole må som udgangspunkt ikke benytte mobiltelefoner i undervisningstiden.

Læs om de øvrige politikker for computer og mobil nedenfor.

DSC3411 1024X683
Kruses Skole V2 (1 Of 88)

Computere

  • Hver lektion startes med en lukket computer
  • I 5. klasse, hvor eleverne selv begynder at medbringe bærbar computer, afsættes der hvert år tid til i skoleregi at oplære eleverne i regler for computerbrug samt anbefalinger til mappestruktur til noter og opgaver
  • Læreren er den eneste beslutningsdygtige ift., hvilke aktiviteter der benyttes computer til
  • Alle elever medbringer hver dag papir og skriveredskaber
  • Netadgang til ikke-relevante hjemmesider i skoleregi vil i mange tilfælde være lukkede

Mobiler

  • I indskolingen har eleverne i udgangspunktet ikke mobil med i skole
  • Fra 4.-7. årgang låses mobiler inde om morgenen og udleveres ved skoledagens afslutning
  • Fra 8.-10. årgang placeres mobiler i ”mobilbørnehaver” ved hver lektionsstart i alle fag
  • Læreren er den eneste beslutningsdygtige ift., om mobiler kan benyttes til særlige aktiviteter
  • Skolens mobilpolitik bliver revurderet hvert år.