Strategi

DSC3618 1024X683

Ej at synes, men at være

Marie Kruses Skoles motto – ej at synes, men at være – er valgt af skolens grundlægger Marie Kruse (1824-1923) og det er fortsat højaktuelt. For os betyder det, at der skal være sammenhæng mellem det, du siger, det, du gør og den, du er. Det handler ikke om se godt ud på overfladen, men at være den, man er.

Marie Kruses Skole er en traditionsrig privatskole med stærke værdier, som er kendetegnet ved et tæt og konstruktivt samarbejde mellem elever, forældre og skole. Skolen består af en grundskole, en SFO og et gymnasium. Vi sætter en ære i at tilbyde børn og unge med forskellige forudsætninger og baggrunde en uddannelse af høj faglig kvalitet i trygge rammer, der forbereder eleverne til videre uddannelse og som understøtter udviklingen af livskundskab og selvindsigt.

DSC3125 1 E1559036261186 1024X549
DSC3030 1 1024X683

Dannelse, uddannelse og fællesskab

Vi har fokus på elevernes dannelse og uddannelse under mottoet: Ej at synes, men at være. Gennem nærvær, fællesskab og dialog skaber elever, medarbejdere og ledelse sammen en skole, der ser og drager omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet. Det betyder meget for os, at læringsmiljøet og skolekulturen er præget af ro til faglig fordybelse og eksistentiel refleksion. Vi tror på, at eleverne udvikler sig gennem dialog hvor de lærer af og med hinanden. En grundlæggende anerkendelse af medarbejdernes roller, autoritet og kompetencer er en forudsætning for at skabe gode læringsrum. 

Åndsfrihed

Åndsfrihed er en bærende værdi for skolen. Derfor ønsker vi at fremme en skolekultur, hvor der er plads til forskellige synspunkter og livsanskuelser, og hvor den enkelte både er nysgerrig efter at forstå andre og også får mod til at udtrykke egne holdninger og synspunkter. Samarbejde og samvær på tværs af forskelligheder er kendetegnende for hele skolens virke.

Nysgerrighed og glæde

Marie Kruses Skole er en skole for alle, som kan identificere sig med skolens værdier og målsætninger. Vores ambition er at udfordre og løfte alle elever ud fra hver deres udgangspunkt. Vi tror på, at alle børn og unge kan lære, når de møder forskellige veje til læring og erfarer, at de ved at fordybe sig kan lykkes. Vi ønsker at fremme elevernes nysgerrighed og glæde ved at lære og på den måde åbne verden for dem.    

En del af samfundet lokalt og globalt

Vi er en aktiv del af vores lokalsamfund og prioriterer samarbejde med andre skoler, foreninger, Furesø Kommune og andre lokale aktører. Vi arbejder bevidst på at gøre vores elever til ansvarlige og socialt engagerede medborgere både i det nære og i det globale samfund.