Udmeldelse

DSC3411 1024X683 (1) (1)

I tilfælde af udmeldelse af Marie Kruses Skole kontaktes grundskolens ledelse skriftligt eller telefonisk på tlf. 44 34 62 00. Ved udmeldelse inden den 14. i en måned betales skolepenge til månedens udgang. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.

MG 4166 TK
Tanja Kjær
Viceinspektør 0.-3. klasse
MG 0757 SHA
Siff Hansen
Viceinspektør 4.-6. klasse
MG 9688 NFL
Nicholas Frost-Lindsteen
Inspektør 7.-9. klasse