Vejledning

Kruses Skole V2 (36 Of 88)

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af vejleder fra Furesø Kommunale Ungeindsats (KUI)

Vejledningen ydes lokalt på skolen og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og vejlederen. 

Kruses Skole V2 (33 Of 88) (1)
Marie Kruses 6.Klasse (4 Of 7)

Vejledningen

UU-vejlederens vejledning af eleverne kan foregå som:

 • Kollektiv vejledning i klassen
 • Gruppevejledning
 • Individuel vejledning

 

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 • Uddannelse og job
 • Erhvervspraktik i 8., 9. eller 10. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 10. klasse, med det sigte at den unge bliver uddannelsesparat. Brobygning kan også arrangeres for elever i 9. klasse.
 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, forældrearrangementer, lokal uddannelsesaften
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk og www.ug.dk
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesplan
 • Gæstelærerbesøg og virksomhedsbesøg

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen i samarbejde med skolen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. og 10. klasse.

Kontakt UU-vejlederen

UU-vejleder Stine Wilken kan træffes på telefon eller mail.

Telefon: 72 16 58 20
E-mail: swl3@furesoe.dk

 

Furesø Kommunes uddannelsesvejledning