Om undervisningen

1

Undervisningen på Kruse er kendetegnet ved dedikerede elever og undervisere, som sammen løfter skolens høje faglige niveau

Man behøver ikke at have et skyhøjt snit for at starte på Kruse - men det er en stor chance for, at man oplever et fagligt løft, når man først kommer i gang! Vi har fokus på den enkelte elev og går langt for at støtte alle i deres studieliv her hos os.

Kruses Gymnasium 2021 2
DSC5943

Grundforløbet

Når du starter på STX, begynder du med et grundforløb på knap tre måneder, hvor du stifter bekendtskab med en bred vifte af gymnasiets fag og tilegner dig de basale forudsætninger for et godt studieliv og det rette valg af studieretning.

I starten af skoleåret gennemgår alle 1.g’ere et introforløb som led i grundforløbet. På introforløbet lærer vi hinanden og alt det nye på Kruses Gymnasium at kende, og hver grundforløbsklasse har hyggelig sammenkomster som fællesspisning og kulturelle oplevelser uden for skolen.

Inden dit endelige valg af studieretning vil der blive afholdt et møde for dig og dine forældre. Her vil skolens studievejledere og ledelsen informere om studieretninger og besvare alle de spørgsmål, du måtte have. Der vil også være en repræsentant fra Studievalg Danmark til stede, der kan fortælle om dit valgs betydning for dit senere studieforløb.

Ekstraordinære studieaktiviteter

Gymnasieelever har i løbet af en STX-uddannelse 130 timer til studieaktiviteter udover den normale undervisning. Disse går under betegnelsen 130-timerspuljen og har til formål at forbedre elevernes faglighed, studievaner og generelle dannelse.

En del af puljen er placeret i innovationsdage og workshops, mens de resterende timer skal administreres af Kruse-eleverne selv. Timerne kan benyttes til talentprogrammer eller en faglig opgradering i et område. Eller på bare at arbejde med et emne af stor interesse.

Skolen sammensætter hvert år en stribe kurser, som spænder over forskellige emner, arbejdsmetoder og niveauer. Eleverne kan efterfølgende skrive sig op til et kursus, som de skal følge over en række kursusgange på linje med al anden undervisning på Kruses Gymnasium.

Microsoftteams Image (16)

Dykning på skemaet

Fra skoleåret 23/24 kan du tage et fuldt dykkercertifikat som en del af din uddannelsen her på Kruse! Forløbet består af et grundkursus med både teoretisk og praktisk undervisning. Den teoretiske del handler om fysikken bag dykning, matematikken bag dykkertabeller samt hvad, der fysiologisk sker med kroppen og luft under tryk. Den praktiske del består af forskellige øvelser, der danner grundlag for en sikker dykning, og den endelig certificering vil finde sted på Korsika i det smukke Middelhav.

Se mere her!

Talentarbejde

Kruses Gymnasium arbejder intenst med talentpleje inden for flere faglige felter. Du behøver ikke være super klog for at starter på Kruse, men du har gode muligheder for at blive det, mens du er her! Vi tilbyder undervisning af høj kvalitet målrettet netop dig og dine evner, og så tiltrækker vi mange elever, der gerne vil lære noget og udfordres til det yderste – det er bl.a. derfor, vi har et af landets højeste karaktergennemsnit.

Hvis du er blandt de dygtigste inden for et eller flere fag eller bare er interesseret i at suge til dig på højeste niveau, har vi en række tilbud, som du kan læse mere om her på siden. Du kan også kontakte Kruses koordinator for talentaktiviteter Lone Holm.

Vi har været med i ATU (Akademiet for Talentfulde Unge) i mange år, og vores elever bidrager altid aktivt til akademiets aktiviteter. Udvælgelsen af elever til ATU finder sted i efteråret i 1.g og sker efter ansøgning. Du kan læse mere om ATU her.

For dygtige matematikelever er der mulighed for at deltage i den årlige Georg Mohr-konkurrence. Vi har tradition for at komme meget langt – enkelte elever sågar helt til de store finaler i Østen. Hvis du deltager i Georg Mohr, har vi et samarbejde med TalentCampDK, der tilbyder ekstra træning mellem første og anden runde. Du kan læse meget mere om Georg Mohr her .

Kruse har også af og til elever med i Københavns Universitets Projekt Forskerspirer. Det er for dig, der måske allerede har en forsker i maven og et projekt, du kunne tænke dig at afprøve. Dette sker i samarbejde med en rigtig forsker fra et universitet. Læs mere om Projekt Forskerspirer her.

Endelig afholdes der hvert år forskellige olympiske konkurrencer i primært de naturvidenskabelige fag med deltagelse af talentfulde elever fra hele verden. Der er også OL i lingvistik, hvor elever fra Kruse har deltaget. OL-konkurrencerne finder sted over hele verden, og Kruse er altid med. Ofte når Kruse-eleverne endda rigtig langt. Du kan høre mere om OL-konkurrencerne hos dine naturvidenskabelige lærere.

242097897 4328577610523433 5880159780008726689 N

PASCH-Schule

Kruses Gymnasium samarbejder med Goethe-Instituttet om at styrke elevernes interkulturelle kompetencer og glæde ved det tyske sprog. Vi har som blot få andre skoler i landet indgået et samarbejde med Goethe Instituttet i Danmark om at blive en såkaldt PASCH-Schule.

Samarbejdet med Goethe Instituttet betyder, at vi kan lave en række tyskfaglige aktiviteter i og uden for skolen og derigennem styrke elevernes sprogkompetencer. Ud over workshops giver samarbejdet eleverne mulighed for at kunne få sommerferiestipendium til international lejrskole i Tyskland eller aflægge Goethe Instituttets prøve, som letter vejen til samarbejde og studium i tysktalende lande.

Som PASCH-Schule kan vores elever også nyde godt af et verdensomspændende digitalt netværk, hvor ca. 1.000 skoler deltager i undervisningsrelaterede begivenheder, og hvor der er nem adgang til en række didaktiserede materialer til tyskundervisningen.

Læsevejledning

I løbet af grundforløbet bliver alle nye elever screenet i stavning, læsehastighed og læseforståelse af skolens læsevejleder. Formålet med screeningen er at afdække ordblindhed eller andre udfordringer inden for læsning og stavning. Hvis screeningen giver mistanke om ordblindhed, tilbydes eleven at tage Den Nationale Ordblindetest. Ordblindetesten anvendes på tværs af landets uddannelser til at identificere ordblinde elever, studerende og kursister.

Opdager vi elever med ordblindhed, eller hvis du er ordblind, når du starter på Kruse, vil du blive inviteret til en samtale om, hvilken form for støtte du har brug for. Det kan fx være tilbud om kompenserende it-hjælpemidler til læsning og stavning og ekstra tid til eksamen.

Når du ansøger om optagelse på Kruse, er det vigtigt, at du i din ansøgning angiver, at du er ordblind, så vi hurtigt kan iværksætte den rette støtte til dig. Kontakt også gerne selv læsevejlederen.

Du er altid meget velkommen til at henvende dig til skolens læsevejleder Charlotte Haunsø Hansen, hvis du oplever problemer med stavning, læsning og/eller skrivning.

Matematikvejledning

Alle 1.g’ere screenes midt i grundforløbet, og faglæreren bruger resultaterne til at lægge niveauet for undervisningen i klassen. Faglæreren vil på baggrund af resultaterne fra screeningerne kunne vejlede eleverne til at vælge en studieretning med matematik på B-niveau eller på A-niveau.

Kruses Gymnasium tilbyder lektiecafé som supplement til den almindelige undervisning. Alle elever, der har svært ved matematik, opfordres til at benytte lektiecaféen, som finder sted én gang om ugen og altid bemandes med faglærere.

Hvis du har problemer med matematik og behov for vejledning til at finde det rette niveau, kan du kontakte skolens matematikvejleder Troels Kongsgaard Eriksen.

Charlotte Haunsø
Charlotte Haunsø Hansen
Engelsk, fransk og læsevejleder
Troels Eriksen
Troels K. Eriksen
Matematik, kemi og matematikvejleder