Værdigrundlag

MKS 19. September 2017 1 1024X704

Kruses Gymnasium har eksisteret siden 1908, hvor studentereksamen blev indført på Marie Kruses Skole.

Skolen blev grundlagt som privat pigeskole i København allerede i 1869, og knap 100 år senere, i 1965, åbnede skolen op for drenge. I 1971 flyttede Marie Kruses Skole til de nuværende bygninger i Farum.

Kruses Skole V2 (49 Of 88)
Kruses Skole V2 (64 Of 88)

Faglighed og fordybelse

Det høje faglige niveau sikrer vi, ved at eleverne undervises af lærere med særlige faglige og undervisningsmæssige kompetencer i de enkelte fag. Lærerne efteruddanner sig løbende og styrker dermed deres faglige og pædagogiske kvalifikationer. Vi lægger vægt på kernefagligheden, dvs. det væsentligste i hvert fag og arbejder på tværs af fag og niveauer, når det er relevant.

For at styrke fagligheden sørger vi for tid til fordybelse. Vi tilstræber få, men lange moduler dagligt og perioder, hvor skemaet brydes op i skoledage, hvor der kun undervises i ét fag. Eleverne fordyber sig gennem forskellige arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, tværfagligt samarbejde og projektarbejde.

Individ og fællesskab

Et godt fællesskab er vigtigt for et godt læringsmiljø, og derfor går fællesskab og faglighed hånd i hånd på Kruses Gymnasium. For os er faglighed både det at lære noget om noget og det at lære at lære.

Vi lægger vægt på omsorg for den enkelte i respekt for fællesskabet og skaber grobund for den enkeltes trivsel og udvikling af de faglige, sociale og personlige kompetencer. Arbejdet med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet er centralt på Kruses Gymnasium. Det anser vi nemlig som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø. Sammen med klassens lærerteam arbejder klasselæreren i såvel grundskolen som gymnasiet bevidst for at styrke den enkeltes trivsel og udvikling ligesåvel som klassens sammenhold. 

Gennem elevrådet og andre udvalg eller elevaktiviteter lærer eleverne at tage ansvar for fællesskabets interesser.

Marie Kruse

Udvikling og fornyelse 

Marie Kruses Skole er en skole med mange traditioner, som vi værner om. Gode traditioner giver tryghed og kontinuitet, så fornyelse er forankret i traditionen. Vi udvikler os i samspil med omverdenen og sætter os mål, der kan omsættes til praksis. Den dynamiske skole skaber vi i spændingsfeltet mellem tradition og fornyelse.

Skolens historie

Marie Caroline Ernestine Clementine Kruse (1842-1923) oprettede Marie Kruses Skole i 1869 i en fireværelses lejlighed på Vesterbrogade 57 i København. Hun var skolens stifter og bestyrede den fra 1869 til 1902. Efter stiftelsen var skolen på en længere rejse, hvor manglen på kvadratmeter krævede flere flytninger i København og på Frederiksberg, inden ankomsten til Farum i 1971.

Begyndelsen var dog ikke let for Marie Kruse, som etablerede skolen med få lærerkræfter, sparsomt undervisningsmateriale og ingen penge i kassen. Det lykkedes hende hurtigt at få tilknyttet dygtige lærere, der brændte lige så meget for at få Marie Kruses Skole op at stå som hende selv.

I begyndelsen arbejdede flere af lærerinderne endda gratis, og frøken Kruse selv ernærede sig ved privattimer og oversættelsesarbejde. For når regningerne var betalt, var kassen tom.

Marie Kruse var en meget flittig og samfundsengageret sjæl, som ud over at opstarte, bestyre og undervise på Marie Kruses Skole også involverede sig aktivt i flere foreninger, bl.a. Foreningen til Lærerinders Understøttelse, Forenede Pigeskoler i København og Frederiksberg samt Sønderjysk Samfund.

Marie Kruses efterfølger, Laura Jensen, har udtalt: “Frøken Kruse tog fat med frejdigt mod og tro på, at det nok skulle gå – og det gik jo! Hendes ildhu, enestående viljestyrke, energi og arbejdsglæde har sikkert virket begejstrende på hendes hjælpere, der arbejdede lige så hårdt som hende selv“.