Eksamen

DSC4718 LOWRES 1024X683 (1)

Allerede efter grundforløbet i 1.g skal du til eksamen i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. 

Her kan du læse mere om eksamener på henholdsvis STX og HF.

DSC4617 LOWRES 1024X684
DSC4501 LOWRES 1024X683 (1)

Mundtlige eksamener STX

Ved afslutningen af 1.g kan du komme til mundtlig eksamen i fag, du afslutter. Det kan være et naturvidenskabeligt eller kunstnerisk fag på C-niveau, samfundsfag på C-niveau eller matematik på C-niveau.

Tager du et af disse fag: Naturvidenskabeligt eller kunstnerisk fag på C-niveau, samfundsfag på C-niveau eller matematik på C-niveaufag, på et højere niveau på et senere år, bortfalder en eventuel eksamen og erstattes af en anden – dog ikke nødvendigvis i samme fag.

I 2.g kan du komme til eksamen i afsluttende fag. Der tages højde for, at du ikke kan komme op i fag, som du hæver til et højere niveau i 3.g. Du skal have været til eksamen i mindst tre fag efter 2.g.

Til en fuld STX-eksamen skal der være aflagt i alt ti prøver. Af disse ti prøver, som inkluderer SRP, skal mindst tre være skriftlige (SRP fraregnet) og mindst tre være mundtlige.

Mundtlige årsprøver STX

Efter 1.g og 2.g kan du komme til mundtlige årsprøver i fag, som du fortsætter med i det efterfølgende skoleår. Det kan fx være matematik, dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, eventuelt studieretningsfag, almen studieforberedelse eller fag, som du hæver til et højere niveau.

Skriftlige eksamener STX

Du skal til skriftlig eksamen i mindst tre fag. Alt efter hvornår du afslutter faget, kan den skriftlige eksamen være i 2.g eller 3.g. I fag med skriftlig eksamen kan du regne med at skulle op til enten skriftlig eller mundtlig eksamen – eller begge de

Skriftlige årsprøver STX

Efter 1.g aflægges skriftlig årsprøve i matematik B og engelsk B.

Efter 2.g aflægges skriftlig årsprøve i fag, du har på A-niveau (på nær historie).

Eksamensplanen for alle offentliggøres i maj – først de skriftlige eksamener, og efter 3.g’ernes sidste skoledag offentliggøres de mundtlige eksaminer.

Eksamener HF

På HF går du til eksamen i alle fag. Eksaminerne ligger både vinter og sommer - men som privatskole har vi tilrettelagt det sådan, at der ikke er vintereksamen på første år.

Det betyder, at de første eksamener ligger om sommeren i slutningen af første studieår. På andet studieår går man derimod til eksamen både vinter og sommer.

På første år går man til sommereksamen i Matematik, Valgfag og NF, som står for Naturvidenskabelig faggruppe og dækker over fagene Biologi C, Geografi C og Kemi C. Desuden går man til både mundtlige og skriftlige årsprøver i Dansk A og Engelsk B.