Prøver og eksamener på Kruses Gymnasium

Prøver og eksamener

Mundtlige eksamener

Allerede efter grundforløbet i 1.g skal du til eksamen i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Og ved afslutningen af 1.g kan du komme til mundtlig eksamen i fag, du afslutter. Det kan være et naturvidenskabeligt eller kunstnerisk fag på C-niveau, samfundsfag på C-niveau eller matematik på C-niveau.

Tager du et af disse fag på et højere niveau på et senere år, bortfalder en eventuel eksamen og erstattes af en anden – dog ikke nødvendigvis i samme fag.

I 2.g kan du komme til eksamen i afsluttende fag. Der tages højde for, at du ikke kan komme op i fag, som du hæver til et højere niveau i 3.g. Du skal have været til eksamen i mindst tre fag efter 2.g.

Til en fuld stx-eksamen skal der være aflagt i alt ti prøver. Af disse ti prøver, som inkluderer SRP, skal mindst tre være skriftlige (SRP fraregnet) og mindst tre være mundtlige.

Mundtlige årsprøver

Efter 1.g og 2.g kan du komme til mundtlige årsprøver i fag, som du fortsætter med i det efterfølgende skoleår. Det kan fx være matematik, dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, eventuelt studieretningsfag, almen studieforberedelse eller fag, som du hæver til et højere niveau.

Skriftlige eksamener

Du skal til skriftlig eksamen i mindst tre fag. Alt efter hvornår du afslutter faget, kan den skriftlige eksamen være i 2.g eller 3.g. I fag med skriftlig eksamen kan du regne med at skulle op til enten skriftlig eller mundtlig eksamen – eller begge dele.

Eksamen i Almen Studieforberedelse kan blive placeret imellem de skriftlige eksamensdage eller som sidste eksamensfag.

Skriftlige årsprøver

Efter 1.g aflægges skriftlig årsprøve i matematik B og engelsk B.

Efter 2.g aflægges skriftlig årsprøve i fag, du har på A-niveau (på nær historie).

Eksamensplanen for alle offentliggøres i maj – først de skriftlige eksamener, og efter 3.g’ernes sidste skoledag offentliggøres de mundtlige eksaminer.