Kalender og ferieplan

DSC6175

Årskalender

Alle dagene inklusiv

August

10/8 Alle elever møder kl. 10

12/8 Idrætsdag

15/8 GF1 introaften på skolen

16/8 GF2 introaften på skolen

17/8 GF3 introaften på skolen

18/8 GF4 introaften på skolen

19/8 Café Kruse

22/8 GF5 introaften på skolen

22/8 - 24/8 Foto GYM (plan følger)

24/8 Teatertur GF1-GF2-GF3 (aften)

25/8 Sprogdag for 1.g

25/8 Teatertur GF4-GF5 (aften)

29/8 + 30/8 Innovationsforløb om klima 2.g og 3.g

September

1/9 Digital dannelse 1.g

9/9 - 10/9 Kruselan

10/9 Klimadag for 2.g og 3.g

13/9 Bestyrelsesmøde

14/9 - 17/9 Tur til Bremen for 3.g

22/9 Forældremøde for 1.g

24/9 Alumnefest

30/9 Valg af studieretning for 1.g

30/9 Krusefest

Oktober

3/10 - 7/10 Sprogtur for 3.g

10/10 - 14/10 Studietur for 2.hf

24/10 - 27/10 NV- og AP-eksamener for 1.g

24/10 - 27/10 PP3 for 2.hf

28/10 Krusefest

28/10 - 6/11 Udveksling til USA

30/10 Studieretningsforløb begynder for 1.g

November

8/11 - 9/11 Introtur for 1.g

8/11 Forældremøde for 2.g og 2.hf

8/11 Bestyrelsesmøde

14/11–18/11 Miljøuge for alle elever

16/11 Alumnedag for 2.g

18/11 Café Kruse

25/11 - 26/11 KruseLan

28/11 Klippe-klistre-dag for 0.g og gymnasiet

December

2/12 Julefrokost for 0.g og gymnasiet

7/12 Bestyrelsesmøde

9/12 Studieretningsdag for 1.g

21/12 Juleafslutning

Januar

6/1 Café Kruse

9/1 Valgfagsorientering for 2.g

18/1 Sidste frist for valg af valgfag, 2.g

18/1 Orienteringsaften

27/1 Krusefest

Februar

4/2 Orienteringsdag for efterskoler

7/2 Bestyrelsesmøde

24/2 Café Kruse

Marts

3/3 - 9/3 SSO for 2.hf

3/3-16/3 SRP for 3.g

15/3–16/3 Forældrekonsultation for 1. årgang

17/3 Sidste Krusefest

22/3–24/3 Terminsprøver for 2.g

27/3 Bestyrelsesmøde

27/3 - 31/3 Studietur for 2.g

27/3–31/3 Terminsprøver for 3.g

April

15/4 - 24/4 Genbesøg fra USA, 2.g

21/4 - 22/4 KruseLan

27/4 Generalforsamling

28/4 Lanciersfest

Maj

4/5 Delvis offentliggørelse af eksamensplanen

12/5 Sidste skoledag for 2.hf og 3.g

12/5 Eksamensplanen offentliggøres

16/5 Sidste skoledag for 2.g

22/5 - 24/5 1.g på tur med matematik og idræt

26/5 Sidste skoledag 1.g

31/5 Bestyrelsesmøde

Juni

21/6 Dimissionsfest

23/6 Translokation

Ferieplaner

Alle dage inklusiv

Ferieplan for skoleåret 2022/23

Sommerferie: Mandag den 27. juni – tirsdag den 9. august

Efterårsferie: Mandag den 17. oktober – søndag den 23. oktober

Juleferie: Torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023

Vinterferie: Mandag den 13. februar – søndag den 19. februar

Påskeferie: Mandag den 3. april – mandag den 10. april

St. Bededag: Fredag den 5. maj – søndag den 7. maj

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj

Pinseferie: Mandag den 29. maj

Grundlovsdag: Mandag den 5. juni

Sommerferie: Fra mandag den 26. juni –

Ferieplan for skoleåret 2023/24

Sommerferie: Mandag den 26. juni – tirsdag den 8. august

Efterårsferie: Mandag den 16. oktober – søndag den 22. oktober

Juleferie: Onsdag den 20. december 2023 – Søndag den 7. januar 2024

Vinterferie: Mandag den 12. februar – søndag den 18. februar

Påskeferie: Mandag den 25. marts – mandag den 1. april

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj

Pinseferie: Mandag den 20. maj

Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni

Sommerferie: Fra mandag den 1. juli -

Ferieplan for skoleåret 2024/25

Sommerferie: Mandag den 1. juli  – tirsdag den 13. august

Efterårsferie: Mandag den 14. oktober – søndag 20. oktober

Juleferie: Mandag den 23. december 2024 - onsdag den 1. januar 2025

Vinterferie: Mandag den 10. februar – søndag den 16. februar

Påskeferie: Mandag den 14. april – mandag den 21. april

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 29. maj – søndag den 1. juni

Grundlovsdag: Torsdag d. 5. juni

Pinseferie: Mandag den 9. juni

Sommerferie: Fra lørdag den 28. juni –