Priser

DSC6326

Hvad koster det at gå på Kruse?

Kruses Gymnasium er et privat gymnasium.

I skoleåret 2022/23 er prisen 1795 kr. pr. måned i 12 måneder (også i afgangsåret).

I skoleåret 2023/24 er prisen 1870 kr. pr. måned i 12 måneder (også i afgangsåret).

Søskenderabat på Marie Kruses Skole: For 1. og 2. barn betales skolepenge i 12 måneder; for 3. barn ydes en rabat på 33% afrundet til hele kroner. For 4. og følgende børn betales ingen skolepenge. Skolens administration fastsætter hvilket barn, der får rabat hhv. er betalingsfrit. P.t. er det det barn, hvor der betales færrest skolepenge.

Kruses Gymnasium optager alle interesserede elever, så længe der er plads – uanset din faglige baggrund og bopælskommune. En stor del af vores elever kommer fra andre grundskoler end Marie Kruses Skole – både i og uden for Furesø Kommune.

Friplads

På Kruse er det også muligt at søge om fripladstilskud. Kruses Gymnasium er medlem af Danmarks Private Skoler, som gennem Fripladskassen yder økonomisk støtte til nedbringelse af elevernes skolepenge ud fra indtægtsmæssige forhold.

Ansøg om friplads

Rejseomkostninger

I løbet af gymnasietiden har eleverne, alt efter hvilken studieretning og valgfag de vælger, mulighed for at deltage i en række forskellige rejseaktiviteter. Rejseudgifternes størrelse er derfor afhængig af valg af studieretning og valgfag. Læs mere om rejseomkostninger her:

Rejseomkostninger

241065534 4286668131381048 7877528647657397933 N

Book en besøgsdag

Hvis du er interesseret i at besøge os, inden du beslutter dig for en ungdomsuddannelse, er du altid velkommen til at booke en besøgsdag.

På en besøgsdag vil du opleve hverdagen på Kruse. Vi sammensætter en varieret dag til dig, så du får oplevet forskelligartede fag, undervisningsformer og undervisere. Du møder vores elever, som vil fortælle om livet på skolen – både det faglige og det sociale.

Besøgsdagen er en god chance for at finde ud af, om Kruses Gymnasium - STX & HF er noget for dig.

Book besøgsdag

Udmeldelse

Ønsker du at melde dig ud af Kruses Gymnasium - STX & HF, skal du udskrive, udfylde og aflevere denne formular på skolens kontor. Udmeldelsen er kun gyldig med forældreunderskrift. 

Ved udmeldelse i løbet af skoleåret skal der betales skolepenge for den måned, som udmeldelsen finder sted i, hvis udmeldelsen sker den 14. eller tidligere. Ved udmeldelse den 15. eller senere skal der tillige betales skolepenge for den følgende måned.

Udmeldelsesblanket