Kalender og ferieplan

DSC6175

Årskalender 2023-24

Alle dagene inklusiv

August

9/8 Alle elever møder kl. 10

11/8 Idrætsdag

14/8 GF1 introaften på skolen

15/8 GF2 introaften på skolen

16/8 GF3 introaften på skolen

17/8 GF4 introaften på skolen

18/8 Café Kruse

21/8 GF5 introaften på skolen

21/8 - 23/8 Foto GYM (plan følger)

24/8 Sprogdag for 1.g

31/8 Fælles aften for alle GF-klasser

September

6/9 Digital dannelse 1.g

7/9 Ungdommens Folkemøde 1.g

7/9 Bestyrelsesmøde

7/9 - 8/9 Klimadag for 2.g og 3.g

8/9 KruseLan

11/9 - 22/9 Mulighed for sprogture 3.g

12/9 Science-dag 1.g

21/9 Forældremøde 1.g

28/9 Fællestime 1.g

28/9 Klimadag 2.g og 3.g

24/9 Alumnefest

29/9 Valg af studieretning for 1.g

29/9 Krusefest

Oktober

2/10 - 6/10 Mulighed for sprogtur 3.g

11/10 Fællestime 2.g og 3.g

23/10 - 26/10 NV- og AP-eksamener 1.g

27/10 Afslutningsfrokost 1.g

27/10 Krusefest og 9. kl. reunion

10/10 - 14/10 Studietur for 2.hf

30/10 Studieretningsforløb begynder for 1.g

November

1/11 Bestyrelsesmøde

4/11 Alumnefest

7/11 - 8/11 Introtur 1.g

13/11 - 17/11 Miljøuge for alle elever

14/11 - 15/11 Forældremøde 2.g

15/11 Alumnedag 2.g

17/11 Café Kruse

24/11 KruseLan

27/11 Klippe-klistre-dag for alle elever

December

1/12 Julefest for alle elever

5/12 Bestyrelsesmøde

19/12 Juleafslutning

Januar

17/1Sidste frist for valg af valgfag 2.g

17/1 Orienteringsaften

19/1 Krusefest

Februar

1/2 Bestyrelsesmøde

1/2 - 2/2 Terminsprøver 2.g

2/2 Café Kruse

3/2 Orienteringseftermiddag for efterskoler

5/2 - 9/2 Terminsprøver 3.g

23/2 KruseLan

26/2 - 29/3 Musical

Marts

1/3 Sidste Krusefest

6/3 - 19/3 SRP 3.g

April

5/4 Studieretningsdag 1.g

5/4 Café Kruse

10/4 Bestyrelsesmøde

15/4 - 23/4 Studietur 2.g

23/4 Generalforsamling

26/4 KruseLan

Maj

3/5 Lanciersfest

14/5 Delvis offentliggørelse af eksamensplanen

22/5 Sidste skoledag for 3.g

22/5 Eksamensplan del 2 offentliggøres

24/5 Sidste skoledag for 2.g

27/5 - 29/5 1.g tur med matematik og idræt

28/5 Bestyrelsesmøde

30/5 Sidste skoledag 1.g

Juni

26/6 Dimissionsmiddag 3.g

28/6 Translokation 3.g

Ferieplaner

Alle dage inklusiv

Ferieplan for skoleåret 2023/24

Sommerferie: Mandag den 26. juni – tirsdag den 8. august

Efterårsferie: Mandag den 16. oktober – søndag den 22. oktober

Juleferie: Onsdag den 20. december 2023 – Søndag den 7. januar 2024

Vinterferie: Mandag den 12. februar – søndag den 18. februar

Påskeferie: Mandag den 25. marts – mandag den 1. april

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 9. maj – søndag den 12. maj

Pinseferie: Mandag den 20. maj

Grundlovsdag: Onsdag den 5. juni

Sommerferie: Fra mandag den 1. juli -

Ferieplan for skoleåret 2024/25

Sommerferie: Mandag den 1. juli  – tirsdag den 13. august

Efterårsferie: Mandag den 14. oktober – søndag 20. oktober

Juleferie: Mandag den 23. december 2024 - onsdag den 1. januar 2025

Vinterferie: Mandag den 10. februar – søndag den 16. februar

Påskeferie: Mandag den 14. april – mandag den 21. april

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 29. maj – søndag den 1. juni

Grundlovsdag: Torsdag d. 5. juni

Pinseferie: Mandag den 9. juni

Sommerferie: Fra lørdag den 28. juni –