Brobygning for 10. klasse

Phphoto.Dk Marie Kruuses Skole 5710

Hvordan opleves det at gå i gymnasiet?

Det er det spørgsmål, vi vil forsøge at besvare, når du besøger os. Du skal møde og tale med vores elever, vores undervisere, opleve undervisning og det sociale liv.  

Vi vil introducere dig til gymnasielivet – både fagligt og socialt. Du skal opleve, hvordan der arbejdes med fagene, og du skal høre om alt det andet, der hører til gymnasielivet. Og vigtigst af alt skal du have svar på alle de spørgsmål, du kunne have til gymnasielivet!

Dagene vil ligne almindelige dage i gymnasiet med forskellige fag, arbejdsformer, frikvarterer osv. Du kommer til at deltage i undervisning tilrettelagt til dig og din klasse, og du kommer til at overvære undervisning med nogle af vores klasser.

Du skal også høre om studieretninger, studieture, fester, cafeer, valgfag og meget andet.

Vi glæder os til at møde dig!

Mødested: Ved hovedindgangen på Kruses – en underviser kommer og møder jer her.

Mødetid: Kl. 10.10 

 

Tredages skema

Tidsrum

Mandag

Tirsdag

Onsdag

10.10 - 11.45

Intro til STX og skolen

+ undervisning tilrettelagt jeres klasse

Undervisning tilrettelagt jeres klasse

Undervisning tilrettelagt jeres klasse

11.45 - 12.15

 

Frokostpause i kantinen

 

Frokostpause i kantinen

Frokostpause i kantinen

12.15 - 13.50

Møde med elever

Livet som gymnasieelev 

Kage

Besøg i klasser

Besøg i klasser

Afrunding

 

 

Todages skema

Tidsrum

Torsdag

Fredag

10.10 - 11.45

Intro til STX og skolen

+ undervisning tilrettelagt jeres klasse

Undervisning tilrettelagt jeres klasse

11.45 - 12.15

 

Frokostpause i kantinen

 

Frokostpause i kantinen

12.15 - 13.50

Møde med elever

Livet som gymnasieelev 

Kage

Besøg i klasser

Afrunding

 

Har du og dine forældre spørgsmål mv., er I velkomne til at kontakte kursusansvarlig Kasper Østerholdt Jensen på e-mail kj@mks.dk