Bestyrelsen

DSC 0074 1 1024X704

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.

Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer forpersonerne for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Bestyrelsesfolder

Bestyrelsen

MG 0819 TS
Torben Samson
Formand
MG 0703 TF
Torben Flagsø
Næstformand
MG 8714 KAHA
Karina Hasselriis
Forældrerepræsentant
MG 0779 MR
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
RA
Rasmus Arffmann
Forældrerepræsentant
MG 0721 RC
Ruben Carpens
Forældrerepræsentant
MG 0159 BKU
Birgitte Kuhlmann Hansen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels Eriksen
Troels Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
MG 0806 MB
Muhammed Bektas
Udpeget af Furesø Kommune
Anonym Profil (1)
Casper Kjersner
Suppleant