Studieture

Globalt Udsyn 1024X704

Studieture er en essentiel del af et uddannelsesforløb på Kruse. Studieture understøtter elevernes faglige udvikling, almene dannelse og klassens/holdets sociale trivsel.

Vi ser det som en del af gymnasiets opgaver at give eleverne rejseerfaringer, som styrker deres viden om og indsigt i en bred kulturkreds. Kruses Gymnasium ønsker derfor at overraske eleverne ved at tilbyde mulighed for kulturudveksling gennem rejser til destinationer, som de færreste må forventes at rejse til i fritiden, fx Østeuropa, Mellemøsten og Nordafrika.

Rejse (1)

Studierejser

Ved at udforske rejsemål uden for Vesteuropa ønsker Kruse at åbne for indsigter i den kulturelle, etniske, politiske, ideologiske, religiøse og geografiske mangfoldighed, som vi er en del af. Eleverne møder forskellige tilværelsestolkninger og livsmuligheder og får mulighed for at udvikle evnen og modet til at forholde sig undrende, spørgende og nysgerrigt til den globale verdens mangfoldighed og udfordringer.

Vi ønsker, at eleverne stifter bekendtskab med globale netværksdannelser og samarbejder på alle niveauer – organisatorisk, politisk og på græsrodsniveau – og derigennem øge elevernes viden om den europæiske, øst og vest, mellemøstlige og nordafrikanske historie, politiske systemer og kultur.

241832496 4328578057190055 8805328356494405 N

Sprogrejser

Sprogklasserne på Kruse gæster tit Tyskland, Frankrig, Spanien og England. Det giver eleverne mulighed for at få kulturen ind under huden og besøge interessante museer. Samtidig er sprogrejserne en mulighed for at møde jævnaldrende fra gymnasier i de pågældende lande. Det er altså en tur, hvor sprog og kultur for de enkelte klasser bliver studeret i eget miljø, og elevernes sproglige kundskaber bliver øvet og pudset af.

Sprogklasserne på Kruse gæster tit Tyskland, Frankrig, Spanien og England. Det giver eleverne mulighed for at få kulturen ind under huden og besøge interessante museer. Samtidig er sprogrejserne en mulighed for at møde jævnaldrende fra gymnasier i de pågældende lande. Det er altså en tur, hvor sprog og kultur for de enkelte klasser bliver studeret i eget miljø, og elevernes sproglige kundskaber bliver øvet og pudset af.

Rejseomkostninger

I løbet af gymnasietiden har eleverne, alt efter hvilken studieretning og valgfag de vælger, mulighed for at deltage i en række forskellige rejseaktiviteter. Rejseudgifternes størrelse er derfor afhængig af valg af studieretning og valgfag. Læs mere om rejseomkostninger her:

Rejseomkostninger

"Noget af det, der er fedt ved Kruse er, at vi får lov til at rejse så meget. Det er fantastisk at være på studierejser, fordi man ser noget andet end Danmark og oplever noget nyt sammen med sine venner fra klassen. Samtidig er studierejserne en måde at komme endnu tættere på sine klassekammerater og lærere."

Katia

3.m.