Lovpligtige dokumenter

Kruses Gymnasium 2021 34 (1)

På denne side kan du finde alle dokumenter, vi som institution er forpligtet til at gøre tilgængelige på vores hjemmeside. 

Flere af dokumenterne kan også tilgås fra undersider, hvor de måtte være relevante. Vi arbejder kontinuerligt med elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser, ligesom der hvert tredje år udarbejdes nye arbejdspladsvurderinger.

Nøgletal

Fraværstal for skoleåret 2021/2022

STX: 8,9 %

HF: 16,1 %

Karaktergennemsnit

Kruses Gymnasiums gennemsnit: 8,5 (socioøkonomisk reference: 8,1 )
Landsgennemsnit: 7,6
Overgang fra Kruse til videregående uddannelser: 76,7 %