Tidligere elever

Kruses Skole V2 (49 Of 88) (1)

Livet på Kruse behøver ikke at stoppe helt, når man bliver student.

For mange af vores tidligere elever har Kruse en særlig plads i deres liv og mange ønsker at vende tilbage og se de gamle kammerater og mindes skoletiden sammen. Derfor holder vi hvert år en alumnefest for jubilæumsårgange. Sædvanligvis falder festen i november, men pga. af de tidligere nedlukninger i forbindelse med corona har vi i år været nødt til at prioritere anderledes og flytte alumnefesten til d. 12. marts 2022.

Studenter Williams Plads E1580899844767 1024X837
106170165 3066028183445055 4347447515818160645 N

MKSeniors

MKSeniors er navnet på Marie Kruses Skoles forening for tidligere elever fra såvel hovedskolen som gymnasiet. Foreningen har eksisteret siden 1987 og har over 1.500 medlemmer. Det er MKSeniors hensigt at arrangere fester og andre arrangementer for foreningens medlemmer.

På MKSeniors’ Facebook-side er det muligt at læse mere om foreningen og medlemskab af den. Det er også her, foreningen informerer om forestående begivenheder for skolens tidligere elever.

203757771 4089432971104566 8050547267997687093 N

Alumnefest for jubilarer

Kruses Gymnasium afholder hvert efterår en alumnefest for studenter, som om sommeren kunne fejre 10-, 20-, 25-, 30-, 40- og 50-årsjubilæum som dimittender fra gymnasiet. Festen finder sted den første lørdag i november i Kruses lokaler på Stavnsholtvej i Farum og er altid en hyggelig og festlig aften i selskab med kammerater og lærere fra tiden på Kruse. Der bliver danset lanciers og spist lækker mad. Og som regel slutter festen først langt ud på natten, når de sidste gæster forlader bygningen. 

Pga. af de tidligere nedlukninger i forbindelse med corona har vi i år været nødt til at prioritere anderledes og flytte alumnefesten til d. 12. marts 2022

Studenterbevis

Kopi af studenterbevis fra 1995 og tidligere kan rekvireres hos Farum Lokalarkiv. Kontakt Bjarne Birkbak på bcb@furesoe.dk eller 7235 6097.

Kopi af studenterbevis fra 1996 og frem kan rekvireres ved henvendelse til Karin Piccini på kp@mks.dk.

Kopi af grundskolebevis kan rekvireres ved henvendelse til Karina Eis Møller på kem@mks.dk.

Kopi af studenterbevis fra 1. maj 2021 og frem: Et digitalt bevis kan hentes på Min kompetencemappe – se mere på https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/digitale-beviser

Ved henvendelse til skolen oplyses navn, telefonnummer, fødselsdato, klasse og årstal for afsluttende eksamen. Udstedelsesgebyret er 225,- kr.