Årskalender

DSC6175

 

 

 

 

 

 

Årskalender

Alle dagene er inklusiv

August

11/8 Alle elever møder kl. 10

13/8 Idrætsdag

16/8 GF1 introaften på skolen

17/8 GF2 introaften på skolen

18/8 GF3 introaften på skolen

19/8 1.q. introaften på skolen

20/8 Café Kruse

23/8 GF4 introaften på skolen

25/8 GF1-GF2-GF3 picnic og teatertur

26/8 Sprogdag for 1.g

26/8 Generalforsamling 2021

27/8 GF4-1q picnic og teatertur

September

1/9-3/9 Fotografering

3/9 Fest

9/9 Bestyrelsesmøde

13/9-17/9 Studietur for 3.g

17/9 1.g: Intro til studieretning

23/9 Forældremøde for 1. årgang

24/9 Krusefest uden gæster

Oktober

1/10 Valg af studieretning for 1.g

11/10-15/10 Sprogtur for 3.g

25/10–28/10 nv- og ap-eksamen for 1.g

29/10 Afslutningsfrokost for GF-klasser (1.g)

29/10 Krusefest med gæster

November

1/11 Studieretningsforløb begynder for 1.g

4/11 Teambuilding for 1.årgang

8/11 Bestyrelsesmøde

9/11-10/11 Forældremøder for 2.g

15/11–19/11 Miljøuge for alle elever

19/11 Café Kruse

29/11 Klippe/klistre-dag for 0.g og gymnasiet

December

3/12 Julefrokost for 0.g og gymnasiet

7/12 Bestyrelsesmøde

10/12 Studieretningsdag for 1.g

21/12 Juleafslutning

Januar

5/1 Valgfagsorientering for 2.g

7/1 Café Kruse

18/1 Sidste frist for valg af valgfag, 2.g

19/1 Orienteringsaften

28/1 Krusefest med gæster

Februar

5/2 Orienteringsdag for efterskoler

9/2 Bestyrelsesmøde

Marts

4/3-18/3 SRP for 3.g

12/3 Alumnefest

16/3–17/3 Forældrekonsultation for 1. årgang

25/3 Sidste Krusefest

28/3 Bestyrelsesmøde

30/3–1/4 Terminsprøver for 2.g+1hf

April

4/4–8/4 Studietur for 2.g

4/4–8/4 Terminsprøver for 3.g

21/4–1/5 USA besøg, 2.g

22/4 Café Kruse

28/4 Generalforsamling 2022

Maj

7/5 Lanciersfest

9/5 Eksamensplan del 1 offentliggøres

12/5 Sidste skoledag for 3.g+2.hf

16/5 Eksamensplan del 2 offentliggøres

18/5 Sidste skoledag for 2.g

23/5–25/5 1. årgang på årgangstur

31/5 Bestyrelsesmøde

Juni

1/6 Sidste skoledag for 1. årgang

22/6 Dimissionsfest

24/6 Translokation

Ferieplaner

Alle dage inklusiv

Ferieplan for skoleåret 2021/22

Sommerferie: Mandag den 28. juni – tirsdag den 10. august

Efterårsferie: Mandag den 18. oktober – søndag 24. oktober

Juleferie: Onsdag den 22. december 2021 – tirsdag den 4. januar 2022

Vinterferie: Mandag den 14. februar – søndag den 20. februar

Påskeferie: Mandag den 11. april – mandag den 18. april

St. Bededag: Fredag den 13. maj

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 26. maj – søndag den 29. maj

Pinseferie: Mandag den 6. juni

Sommerferie: Fra mandag den 27. juni –

Ferieplan for skoleåret 2022/23

Sommerferie: Mandag den 27. juni – tirsdag den 9. august

Efterårsferie: Mandag den 17. oktober – søndag den 23. oktober

Juleferie: Torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023

Vinterferie: Mandag den 13. februar – søndag den 19. februar

Påskeferie: Mandag den 3. april – mandag den 10. april

St. Bededag: Fredag den 5. maj – søndag den 7. maj

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj

Pinseferie: Mandag den 29. maj

Grundlovsdag: Mandag den 5. juni

Sommerferie: Fra mandag den 26. juni –

Ferieplan for skoleåret 2023/24

Sommerferie: Mandag den 27. juni – mandag den 8. august

Efterårsferie: Mandag den 17. oktober – søndag den 23. oktober

Juleferie: Torsdag den 22. december 2022 – tirsdag den 3. januar 2023

Vinterferie: Mandag den 13. februar – søndag den 19. februar

Påskeferie: Mandag den 3. april – mandag den 10. april

St. Bededag: Fredag den 5. maj – søndag den 7. maj

Kristi Himmelfartsferie: Torsdag den 18. maj – søndag den 21. maj

Pinseferie: Mandag den 29. maj

Grundlovsdag: Mandag den 5. juni

Sommerferie: Fra mandag den 26. juni – mandag den 8. august