Indkaldelse til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling på Marie Kruses Skole torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 i skolens kantine. Vær venligst opmærksom på at dørene lukkes kl. 19.00.

Vi har problemer med at udsende til e-boks, hvorfor forældre til gymnasieelever i år kun modtager indkaldelsen via deres unge menneske i Lectio og her på hjemmesiden.

Som forældredrevet skole oplever medarbejdere og bestyrelse dagligt, hvordan I som forældre er engagerede i jeres børns skolegang helt fra 0. klasse til 3.g. Det nære samarbejde mellem forældre og skole er hele forudsætningen for, at vi kan drive en skole, hvor eleverne trives, dannes og udvikler sig fagligt.

Derfor er det en stor glæde for os i bestyrelsen at invitere jer til skolens årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er skolens øverste myndighed og derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Her vil I få lejlighed til at møde hele bestyrelsen samt skolens ledelse og deltage i en konstruktiv dialog med os om det, der samler os - nemlig vores børns uddannelse og dannelse.

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer for en treårig periode. Forslag til kandidater til bestyrelsesposter og suppleanter skal i henhold til skolens fundats være bestyrelsen skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, dvs. senest onsdag den 20. april 2022. Forslag til kandidater bedes venligst sendt til både formand og næstformand på disse mailadresser: tf@mks.dk og ts@mks.dk

Find dagsorden og information om opstilling og valg her:

Indkaldelse til generalforsamling d. 28. april 2022

Læs mere om bestyrelsens arbejde her: 

Bestyrelsesfolder 2022

Se kandidater til bestyrelsen her:

Kandidatliste 2022

Fdsfsd
Gefwedfds
DSC4718 LOWRES 1024X683
DSC4712 LOWRES 1024X683
236884887 4230228777024984 2019805868386044772 N