Lovpligtige dokumenter 

Kruses Gymnasium 2021 34 (1)

På denne side kan du finde alle dokumenter, vi som institution er forpligtet til at gøre tilgængelige på vores hjemmeside. 

Flere af dokumenterne kan også tilgås fra undersider, hvor de måtte være relevante. Vi arbejder kontinuerligt med elev- og medarbejdertrivselsundersøgelser, ligesom der hvert tredje år udarbejdes nye arbejdspladsvurderinge

Nøgletal

Fraværstal for skoleåret 2018/2019

Fysisk fravær: 7,5 %

Skriftligt fravær: 5,4 %

Karaktergennemsnit

Kruses Gymnasiums gennemsnit: 8,5 (socioøkonomisk reference: 8,1 )
Landsgennemsnit: 7,6
Overgang fra Kruse til videregående uddannelser: 76,7 %

Opfyldelse af resultatkontraktens mål

Bestyrelsens vurdering af opfyldelsen af resultatkontrakten for 2018 ser ud som følger for kontraktens enkelte områder:

Indsatsområde 1 (30 %):
Marie Kruses Skole som en forberedende skole, der ruster børn og unge til videre uddannelse og til at kunne begå sig i en moderne verden: 100 %

Indsatsområde 2 (30 %):
Økonomi og effektivitet: 86 %

Indsatsområde 3 (20 %):
Udvikling af teamsamarbejde mhp. udvikling af kollegial sparring, feedbackpraksis og elevtrivsel: 100 %

Indsatsområde 4 (20 %):
Fastholdelse af elever i gymnasiet: 100 %
Samlet udmøntning af resultatkontrakten: 96 %