Det sociale liv

DSC 0178 1024X704

Det sociale liv fylder meget på Marie Kruses Skole, hvor vi arrangerer caféarrangementer, fester og eksursioner.

Marie Kruses Skole afholder årligt fester for alle skolens klasser. 0.-3. klasserne og 4.-5. klasserne holder fest sammen, mens de øvrige klasser holder fest med eleverne på samme årgang. 10. klasseseleverne deltager i gymnasiefesterne.

Kruses Skole V2 (22 Of 88)
DSC3125 1 E1559036261186 1024X549

Mini Café Kruse

To gange om året har skolens 8.-9. klasser mulighed for at deltage i Mini Café Kruse. Det er et caféarrangement, som ikke er at sammenligne med vores fester. Caféen har til formål at skabe en god ramme, hvor eleverne kan mødes på skolen og tilbringe nogle timer i hyggeligt samvær med hinanden. Caféen er placeret i aftentimerne og har en varighed af 2½-3 timer.

Til Mini Café Kruse kan man hænge ud, hygge og snakke. Men man kan også deltage i nogle af caféens aktiviteter, som eleverne selv er med til at arrangere. Det kan fx være bordfodboldturnering, Singstar, Playstation, klippe/klistre, forskellige boldspil i salene, filmvisning eller Champions League. Listen er (næsten) kun begrænset af kreativiteten.

Maries Dag

Hvert år i slutningen af maj tager 0.-8. klasserne på skovtur til Eremitageslottet i Dyrehaven. Det primære formål er at få en hyggelig dag på tværs af årgangene.
Dagen markerer også, at det er sidste dag, inden årsprøveperioden starter for eleverne i 6. – 8. klasse.