Bestyrelsen

DSC6314

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.

Institutionens formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer forpersonerne for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Kruses Gymnasium 2021 32
DSC6326

Bestyrelsesmedlemmer

Torben Flagsø
Torben Flagsø
Formand
Torben Samson
Torben Samson
Næstformand
Anonym Profil (1)
Casper Kjersner
1. suppleant
Martin Edens
Martin M. Edens
2. suppleant
Jesper Berring
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant
Rsz 1342A0973
Karina Hasselriis
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Ruben Carpens Bestyr
Ruben Carpens
Forældrerepræsentant
Inken Christensen
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels Eriksen
Troels Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Muhammed Bektas (1)
Muhammed Bektas
Udpeget af Furesø Kommune