Marie Kruses Skole er en forberedende skole på højeste niveau

Bestyrelsen på Marie Kruses Skole

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.
Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer formændene for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Bestyrelsesmedlemmer
Lena Høgh Eichler
Formand
Torben Flagsø
Næstformand
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant
Jørgen Erik Frost-Rasmussen
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Torben Samson
Forældrerepræsentant
Louise Juhl
1. suppleant
Martin M. Edens
2. suppleant
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Troels K. Eriksen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Henrik Poulsen
Udpeget af Furesø Kommune