Marie Kruses Skole er en forberedende skole på højeste niveau

Bestyrelsen på Marie Kruses Skole

Marie Kruses Skole drives som selvejende institution, der i sit virke er uafhængig i henhold til de til enhver tid gældende love om friskoler, private grundskoler og gymnasieskoler.
Institutions formål er at fortsætte den højere almenskole (grundskole og gymnasium), som Marie Kruse grundlagde, i alle dens grene.

Bestyrelsen er fælles for både Marie Kruses grundskole og gymnasium. Bestyrelsen inkluderer formændene for elevrådene i såvel grundskolen som gymnasiet.

Bestyrelsesmedlemmer
Lena Høgh Eichler
Formand
Torben Flagsø
Næstformand
Jesper Berring-Langberg
Forældrerepræsentant
Jørgen Erik Frost-Rasmussen
Forældrerepræsentant
Maria Rasch
Forældrerepræsentant
Torben Samson
Forældrerepræsentant
Louise Juhl
1. suppleant
Martin M. Edens
2. suppleant
Inken O. Christensen
Medarbejdervalgt grundskolelærer
Ann-Kristin Nielsen
Medarbejdervalgt gymnasielærer
Henrik Poulsen
Udpeget af Furesø Kommune